Glòria Ribugent i Gubau

Universitat de Barcelona
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
Doctoranda

 

Doctorat

En curs (Universitat de Barcelona, Estudis lingüístics, literaris i culturals)
Direcció: Lluís Cifuentes (UB)

 

Línies de recerca

  • Textos catalans medievals de menescalia
  • Vocabulari català medieval de la menescalia