Temes

Aquesta secció recull presentacions breus de diversos temes relacionats amb l'àmbit d'estudi de SCIÈNCIA.CAT, elaborades pels membres de l'equip o per altres col·laboradors, amb la intenció d'oferir-ne la informació fonamental convenientment posada al dia i de servir d'aparador d'algunes de les recerques en curs.

Col·laboració en altres mitjans

CatRàdio: En guàrdia, 107 (21/07/2004).
Autor

Jon Arrizabalaga i Lluís Cifuentes