Medicina i hospitals a l'Edat Mitjana

5es Jornades de Cultures Medievals IRCVM: Hospitals medievals: espais, assistència i medicina (19/05/2011).
Autor

Lluís Cifuentes