Els banys a l'Edat Mitjana

CatRàdio: En guàrdia, 247 (1/03/2009).

Autor: 

Lluís Cifuentes