Translatio libri Albuzale de medicinis simplicibus

Image
Autor

Arnau de Vilanova

Ediderunt J. Martínez Gázquez et M.R. McVaugh
Abu-l-Salt Umayya.
Kitab al-adwiya al-mufrada. Edidit A. Labarta.
Llibre d'Albumesar de simples medecines. Edidit L. Cifuentes
Et praefatione et commentariis instruxerunt A. Labarta, J. Martínez Gázquez, M.R. McVaugh, D. Jacquart et L. Cifuentes
Dins Michael R. McVaugh, Pedro Gil Sotres, Fernando Salmón i Jon Arrizabalaga (eds.), Arnaldi de Villanova Opera Medica Omnia, vol. XVII

Ciutat
Barcelona
Editorial
Universitat de Barcelona - Fundació Noguera
Any
2004
Pàgines
626
ISBN
84-9779-240-0