La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement

Image
Autor

Lluís Cifuentes

[Edició exhaurida]

Ciutat
Barcelona - Palma
Editorial
Universitat de Barcelona - Universitat de les Illes Balears (Col·lecció Blaquerna, 3)
Any
2001
Pàgines
410
ISBN
84-8338-314-4