Els catalans a la Mediterrània medieval: noves fonts, recerques i perspectives

Image
Autor

Lluís Cifuentes i Comamala - Roser Salicrú i Lluch - Mercè Viladrich i Grau (eds.)

Ciutat
Roma
Editorial
Viella (IRCVM - Medieval Cultures, 3)
Any
2015
Pàgines
500
ISBN
97-88-8672-801-31