Els catalans a la Mediterrània medieval: noves fonts, recerques i perspectives

Autor: 
Lluís Cifuentes i Comamala - Roser Salicrú i Lluch - Mercè Viladrich i Grau (eds.)
Ciutat: 
Roma
Editorial: 
Viella (IRCVM - Medieval Cultures, 3)
Any: 
2015
Pàgines: 
500
ISBN: 
97-88-8672-801-31