El receptari de Joan Martina (Sabadell, 1439): estudis i edició facsímil

Image
Guardiola - Cifuentes - Sala (eds.), El receptari de Joan Martina
Autor

Elena Guardiola i Pereira - Lluís Cifuentes i Comamala - Joan Sala i Pedrós (eds.)

Edició crítica i estudi de Josep Perarnau, estudis complementaris de Lluís Cifuentes, i reproducció facsímil del manuscrit.

Ciutat
Barcelona
Editorial
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
Any
2023
Pàgines
174
ISBN
DL B 19674-2023