Carmel Ferragud Domingo

Carmel Ferragud Domingo

Universitat de València
Departament d'Història de la Ciència (Facultat de Medicina)
Institut d'Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero
Professor Contractat Doctor (interí)

 

Perfil biogràfic

Algemesí, 1969. És Professor Ajudant Doctor de la Universitat de València (Estudi General) des de setembre de 2012 i membre de l'Institut d'Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero (UV). Ha estat Professor Ajudant Doctor de la Universitat Miguel Hernández (2010-2012), Professor Associat de la Universitat de València (2009-2010) i Professor i Director del Col·legi Concertat Maria Auxiliadora d'Algemesí (1998-2010). És doctor en Geografia i Història per la Universitat de València (2002), amb una tesi dirigida per Luis García Ballester, Jon Arrizabalaga i Ferran Garcia-Oliver. Ha estat becari predoctoral del CSIC (Institució Milá i Fontanals) de Barcelona (1996-1998).

Forma part de l'equip de la línia de recerca SCIÈNCIA.CAT, repetidament finançada pel Govern espanyol i la Unió Europea amb projectes dirigits per Lluís Cifuentes des de la Universitat de Barcelona (FFI2008-02163/FISO, FFI2011-29117-C02-01 i FFI2014-53050-C5-3-P). És membre dels grups de recerca "La Corona catalanoaragonesa, l'Islam i el món mediterrani" (SGR 2009-1452 i SGR 2014-1559) de la Generalitat de Catalunya, dirigit per Roser Salicrú i Lluch (CSIC, Barcelona), i GADEA (Grup Alacant d'Estudis Avançats d'Història de la Medicina), del Programa Prometeo per grups de recerca d'excel·lència de la Generalitat Valenciana (Prometeo 2009-122), que té com a investigador principal Rosa Ballester Añón.

Entre les seves publicacions destaquen les monografies Medicina i promoció social a la Baixa Edat Mitjana (Corona d'Aragó, 1350-1410) (Madrid, 2005) i La cura dels animals: menescals i menescalia a la València medieval (Catarroja, 2009). Ha col·laborat en diverses edicions de documentació medieval valenciana, sobre pintors del gòtic (dir. per Lluïsa Tolosa, Ximo Company i Joan Aliaga i coord. per Ferran Garcia-Oliver, projecte de la Universitat Politècnica de València) i processos judicials (dir. per Enric Guinot, projecte de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i Universitat de València). Actualment, treballa en la presència de la medicina en les corts de justícia medievals i modernes del regne de València (en col·laboració amb Mariluz López Terrada, CSIC, València) i també en els sermons de sant Vicent Ferrer, així com en la biografia d'alguns metges del segle XIV.

Línies de recerca

 • La pràctica de la medicina i de la menescalia a la Corona d'Aragó durant la Baixa Edat Mitjana
 • Els models assistencials en diversos municipis valencians medievals
 • Estudi sociològic del practicants de la medicina medievals a partir de prosopografies
 • La medicina en la literatura catalana medieval
 • Els estudis d'història de la medicina a la València contemporània (en particular, Josep Rodrigo Pertegàs)
Publicacions: 

1. Llibres

 1. El naixement d'una vila rural valenciana: Cocentaina (1245-1304), València, Universitat de València - Ajuntament de Cocentaina, 2002, 252 pp. ISBN 84-370-5502-4
 2. Medicina i promoció social a la Baixa Edat Mitjana (Corona d'Aragó, 1350-1410), Madrid, CSIC (Estudios sobre la Ciencia, 36), 2005, 702 pp. ISBN 978-84-00-08353-3
 3. La cura dels animals: menescals i menescalia a la València medieval, Catarroja, Afers (Recerca i pensament, 49), 2009, 254 pp. ISBN 978-84-92542-04-8. Ressenyes: Anuario de Estudios Medievales, 41/2 (2011), 951-953.
 4. Medicina per a un nou regne: el paper de la medicina i els seus practicants en la construcció del regne de València (s. XIII),Alzira, Bromera (Textures, 17), 2009, 240 pp. ISBN 9788498244458

2. Edició de fonts

 1. Llibre de la Cort del Justícia de València, vol. 1 (1280-1282), ed. Enric Guinot, Maria Àngels Diéguez i Carmel Ferragud, València, Universitat de València - Acadèmia Valenciana de la Llengua (Fonts històriques valencianes, 38A: Sèrie Documents històrics valencians, 1A), 2008, 366 pp. ISBN 9788437072807
 2. Documents de la pintura valenciana medieval i moderna, vol. 3 (1401-1425), ed. Lluïsa Tolosa, Ximo Company i Joan Aliaga (dirs.) i Ferran Garcia-Oliver (coord.), amb la col·laboració de Carmel Ferragud, Vicent Olaso, Isidre Puig, Núria Ramon i Aureli Silvestre, València, Universitat de València (Fonts històriques valencianes, 48), 2011, 788 pp. ISBN: 978-84-370-8033-8

3. Capítols de llibre

 1. “Espai i economia agrària a Cocentaina 1245-1304”, dins Poble, terra, llengua: Cocentaina - El Comtat, Ajuntament de Cocentaina, 1998, pp. 25-39.
 2. [amb Lluís Cifuentes] “El cuidado de los animales y sus enfermedades”, dins Luis García Ballester (†), José Mª. López Piñero i José Luis Peset (coord.), Historia de la ciencia y de la técnica en la Corona de Castilla, vol. 1 (Edad Media), Valladolid, Junta de Castilla y León, 2002, pp. 915-926.
 3. “La medicina en la Xàtiva medieval”, dins Jorge Hermossilla (dir.), Història de Xàtiva, vol. 1 (Xàtiva en la Edad Media, ed. José María Cruselles i Vicent Pons), València, Síntesis, 2007, pp. 268-270.
 4. "La introducción de los practicantes de la medicina en los hospitales del reino de Valencia durante la Baja Edad Media", dins Teresa Huguet Termes, Pere Verdés Pijuan, Jon Arrizabalaga i Manuel Sánchez Martínez (eds.), Ciudad y hospital en el Occidente europeo (1300-1700), Lleida, Milenio, 2014, pp. 305-324.
 5. "Expert examinations of wounds in the criminal court or justice in Cocentaina (Kingdom of Valencia) during the Late Middle Ages", dins Wendy J. Turner i Sara M. Butler (eds.), Medicine and law in the Middle Ages, Leiden - Boston, Brill (Medieval Law and Its Practice, 17), 2014, pp. 108-132.
 6. "Wounds, amputations, and expert procedures in the city of Valencia in the early-fifteenth century", dins Larissa Tracy i Kelly DeVries (eds.), Wounds and Wound Repair in Medieval Culture, Leiden-Boston, Brill, 2015, pp. 233-252.
 7. "Barbers in the process of medicalizaton in the Crown of Aragon during the late Middle Ages", dins Flocel Sabaté (ed.), Medieval Urban Identity: Health, Economy and Regulation, Newcastle, Cambridge Scholars, 2015, pp. 143-165.
 8. “Les relacions entre els menescals sarraïns i cristians a la València baixmedieval”, dins Lluís Cifuentes, Roser Salicrú i Mercè Viladrich (eds.), Els catalans a la Mediterrània medieval: noves fonts, recerques i perspectives, Roma, Viella (IRCVM-Medieval Cultures, 3), 2015, pp. 329-340.

4. Articles

 1. “Alfabetització i ensenyament a Algemesí (1887-1930)”, Saitabi, 44 (1994), 205-226.
 2. “Pobresa i assistència a Algemesí (1875-1930)”, Al-Gezira, 10 (1997), 215-255.
 3. [amb Lluís Cifuentes] “El Libre de menescalia de Manuel Dies: de espejo de caballeros a manual de albéitares”, Asclepio, 51 (1999), 93-127.
 4. “La sociabilitat i el treball dels jueus a Cocentaina abans de la Pesta Negra”, Alberri, 15 (2002), 153-177.
 5. Organització social i atenció mèdica a la Cocentaina baixmedieval: el procés a Abrahim Abengalell (1318)”, Asclepio, 57 (2005), 3-24.
 6. Los oficios relacionados con la medicina durante la Baja Edad Media en la Corona de Aragón y su proyección social”, Anuario de Estudios Medievales, 37/1 (2007), 107-137.
 7. Metges, cirurgians, barbers i apotecaris: l'assistència mèdica a la València baixmedieval”, Mètode, 53 (2007), 49-57 [reimpr. en castellà: “Médicos, cirujanos, barberos y boticarios: la asistencia médica en la Valencia bajomedieval”, dins La mirada de la ciencia, Anuario de la revista Mètode, 2008, pp. 36-45].
 8. La atención médica doméstica practicada por mujeres en la Valencia bajomedieval”, Dynamis, 27 (2007), 133-155.
 9. La trista història del metge Lluís Alcanyís”, Mètode, 61 (2009), 22-30.
 10. "Els practicants de la medicina en la creació del regne de València (1238-1300)", Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica, 2/2 (2009), 61-85.
 11. Els barbers de la ciutat de València durant el segle XV a través dels llibres del justícia criminal”, Anuario de Estudios Medievales, 41/1 (2011), 31-57.
 12. La atención médica de los animales durante la Baja Edad Media en los reinos hispánicos”, Medievalismo, 21 [=Ciencia en la Edad Media, ed. Ricardo Córdoba de la Llave] (2011), 29-54.
 13. "El metge sota sospita: actuació mèdica en els testimonis pericials a ferits davant la cort del justícia criminal de la ciutat de València (1396)”, Recerques, 62 (2011), 69-94.
 14. [amb Ricardo M. Olmos de León] "La cetrería en los ejemplos, símiles y metáforas de san Vicente Ferrer", Anuario de Estudios Medievales, 42/1 (2012), 273-300.
 15. "La práctica de la medicina en una frontera: el establecimiento de un sistema asistencial en Alcoi y Cocentaina (Reino de Valencia) durante los siglos XIII y XIV", Mediterranean Chronicle, 2 (2012), 117-133.
 16. "Enfermar lejos de casa: la atención médica y veterinaria en los hostales de la Corona de Aragón durante la Baja Edad Media",Anuario de Estudios Medievales, 43/1 [=La cura de la salut més enllà dels professionals universitaris: actors, espais, pràctiques i sabers, ed. Carles Vela i Aulesa] (2013), 83-112.
 17. "The role of doctors in the slave trade during the fourteenth and fifteenth centuries within the kingdom of Valencia (Crown of Aragon)", Bulletin of the History of Medicine, 87/2 (2013), 143-169.
 18. "La médecine en milieu rural dans la Couronne d'Aragon au Moyen Âge", Etudes Roussillonnaises, 26 [=Savoirs des campagnes: Catalogne, Languedoc, Provence (XIIe-XVIIIe siècles), ed. Catherine Verna i Pere Benito] (2013-2014), 15-22.
 19. "Medicina i religió a la Baixa Edat Mitjana: rerefons mèdic de les pràctiques penitencials en els sermons de sant Vicent Ferrer", Scripta, 3 (2014), 27-45.
 20. "Religiositat i medicina a la València medieval: la troballa del cos incorrupte d'Angelina Bertran (1447)", Svmma, 5 (2015), 51-71.
 21. [amb Juan Vicente García-Marsilla] "The great fire of medieval Valencia (1447)", Urban History, 42 (2015).
 22. [amb Marialuz López Terrada] coordinador del dossier "Ciència i medicina a la València foral" (Afers, 82), 2015.
 23. [amb Marialuz López Terrada] "La història de la ciència i de la medicina valencianes", Afers, 82 [=Ciència i medicina a la València foral] (2015), 395-408.
 24. [amb José Ramón Bertomeu] "Mirades sobre l'alquímia a la València baixmedieval: un procés judicial sobre la producció de l'or potable (1440-1445)", Afers, 82 [=Ciència i medicina a la València foral] (2015), 421-446.
 25. "Los peritajes médicos en la Valencia bajomedieval: los casos de envenenamiento", Dynamis, 36/1 (2016), 119-141.

5. Congressos

 1. [amb Lluís Cifuentes i Luis García Ballester] "Els menescals i l'art de la menescalia a la Corona d'Aragó durant la Baixa Edat Mitjana", dins Història de la ramaderia i la veterinària als Països Catalans. IV Col·loqui d'història agrària (maig del 1997). Actes, Barcelona, Centre d'Estudis Històrics Internacionals-Universitat de Barcelona, 1999, pp. 75-98.
 2. [amb Lluís Cifuentes] “De Nàpols a València: el Libre de la menescalia de Manuel Dies, majordom d'Alfons el Magnànim”, dins XVI Congresso internazionale di storia della Corona d'Aragona: la Corona d'Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo... (Napoli-Caserta-Ischia, 18-24 settembre 1997), vol. 2, Nàpols, Paparo Edizioni, 2000, pp. 1321-1333.
 3. “Medicina popular i curanderisme al País Valencià a través de la història”, dins V Jornades de Guadassuar: llengua i tradició, Guadassuar, Ajuntament de Guadassuar, 2005, pp. 45-56.
 4. “La salut i l'assistència mèdica dels camperols i dels seus animals al País Valencià durant la Baixa Edat Mitjana”, dins Jordi Bolòs, Antonieta Jarné i Enric Vicedo (eds.), Condicions de vida al món rural: cinquè congrés sobre sistemes agraris, organització social i poder local, Lleida, Institut d'Estudis Ilerdencs, 2006, pp. 131-150.
 5. “Medicina i societat a Alzira durant la Baixa Edat Mitjana”, dins X Assemblea d'Història de la Ribera . Antella, 5, 6 i 7 de novembre de 2004, Ajuntament d'Antella, 2006, pp. 89-102.
 6. [amb María Luz López Terrada] “La intervenció dels experts en medicina en els tribunals de justícia moderns. Els casos d'Alzira i Albalat en els segles XVI i XVII”, dins Salvador Vercher (ed.), Actes de l'XI Assemblea d'Història de la Ribera (Corbera, 10, 11 i 12 de novembre de 2006): volum miscel·lani, 2008, pp. 241-254.
 7. “La difusión de los conocimientos médicos en la Baja Edad Media a través de los sermones de San Vicente Ferrer”, dins Mª. Isabel Porras Gallo et al. (eds.), La transmisión del conocimiento médico e internacionalización de las prácticas sanitarias: una reflexión histórica [XV Congreso de la Sociedad Española de Historia de la Medicina (Ciudad Real, 15-18 de junio de 2011)], Ciudad Real, SEHM - Facultad de Medicina de la UCLM, 2011, pp. 461-466.
 8. "La albeitería y los albéitares en Valencia durante la Baja Edad Media", dins M. Cinta Mañé Seró (ed.), XVII Congreso Nacional y VIII Iberoamericano de historia de la veterinaria: libro de actas (Valencia, 24, 25 y 26 de noviembre de 2011), Madrid, Asociación Española de Historia de la Veterinaria, 2013, pp. 47-67. [publ. electrónica]

6. Ressenyes

 1. [Ressenya de:] Taller d'Història, 2 (1993). Espai Obert, 1 (1994), 145-146.
 2. [Ressenya de:] Ferran Garcia-Oliver, Cistercencs del País Valencià: el monestir de Valldigna (1298-1530), València, Tres i Quatre, 1998. Revista d'Història Medieval, 9 (1998), 334-338.
 3. [Ressenya de:] Luis García Ballester, La búsqueda de la salud: sanadores y enfermos en la España medieval, Barcelona, Península, 2001. Revista d'Història Medieval, 12 (2001-2002), 438-444.
 4. [Ressenya de:] Fernando Serrano Larráyoz, Medicina y enfermedad en la Corte de Carlos III el Noble de Navarra (1387-1425), Pamplona, Gobierno de Navarra, 2004. Anuario de Estudios Medievales, 35/2 (2005), 1106-1109.
 5. [Ressenya de:] Joan Vernet i Ramon Parés (dirs.), La ciència en la història dels Països Catalans, vol. 1 (Dels àrabs al Renaixement, ed. Julio Samsó), València, Institut d'Estudis Catalans - Universitat de València, 2004. L'Espill, 21 (2006), 185-191.
 6. Ressenya de:] Jon Arrizabalaga (ed.), Lluís Alcanyís, Regiment preservatiu e curatiu de la pestilència, Barcelona, Barcino (Els Nostres Clàssics), 2008. Mètode, 61 (2009).
 7. [Ressenya de:] Carles Vela i Aulesa, Especiers i candelers a Barcelona a la Baixa Edat Mitjna: testaments, família i sociabilitat, 2 vols., Barcelona, Fundació Noguera, 2007. Anuario de Estudios Medievales, 41/1 (2011), 521-523.
 8. [Ressenya de:] Antònia Carré (ed.), Girolamo Manfredi, «Libro llamado el porqué» de Girolamo Manfredi: régimen de salud y tratado de fisiognomonía. Traducción castellana de Pedro de Ribas (1567), San Millán de la Cogolla, CiLengua, 2009. Anuario de Estudios Medievales, 41/2 (2011), 961-962.
 9. [Ressenya de:] Ferran Garcia-Oliver, Ausiàs Marc, València, Universitat de València, 2009. Recerques, 61 (2010), 139-141.
 10. [Ressenya de:] Lluís Cifuentes i Comamala i Ricardo Córdoba de la Llave, Tintorería y medicina en la Valencia del siglo XV: el manual de Joanot Valero, Barcelona, CSIC, 2011. Summa, 1/1 (2013), 56-58.
 11. "Una història del pensament biològic a través de Lucreci". [Ressenya de:] Martí Domínguez, El somni de Lucreci: una història de la llibertat del pensament, Barcelona, Proa, 2013. L'Espill, 45 (2013-2014), 233-237.

7. Difusió

 1. [amb Lluís Cifuentes] “Perfil d'urgència: Lluís Garcia Ballester”, El Temps, 857 (2000) [Suplement El Temps d'Història, p. XVI].
 2. “El Regiment preservatiu e curatiu de la pestilència”, dins Joan Aliaga, Ximo Company i Vicent Pons (eds.), La llum de les imatges - Lux Mundi (Xàtiva, 2007): exposició, vol. 1 (Libro de estudios), València, Generalitat Valenciana, 2007, pp. 190-191.
 3. La pràctica de la medicina i la menescalia pels mudèjars i els moriscos del regne de València”, dins Rafael Benítez Sanchez-Blanco, Juan Vicente García Marsilla i Norberto Piqueras Sánchez (eds.), Entre terra i fe: els musulmans al regne cristià de València (1238-1369), València, Universitat de València - Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2009, pp. 325-340.
 4. "L'art de la menescalia i els seus practicants a la Baixa Edat MItjana", Temes de Sciència.cat, 1-II-2011 [versió espanyola a Información Veterinaria, març 2012, pp. 26-28].
 5. Médicos de la Edad Media, entrevista al programa La mecánica del caracol de Radio Euskadi (12-VII-2011).
 6. [amb Mariluz López Terrada] "Pere Jaume Esteve", La Veu del País Valencià (22-X-2015).
 7. [Participació en:] Estèvia, la panacea dolça, documental del Vicerectorat de Cultura i Igualtat de la UV i de l'Institut d'Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero (amb la col·laboració del TAU de la UV).
 8. "La pràctica de la medicina a Cocentaina durant la Baixa Edat Mitjana", dins Cocentaina, arqueología y museo: museos municipales en el MARQ [catàleg de l'exposició Cocentaina, arqueología y museo, celebrada al Museu Arqueològic d'Alacant (octubre 2015-febrer 2016)], Alacant, MARQ, 2015, pp. 168-175.
 9. [Participació en:] Científics per l'estèvia, episodi del programa Estrictament confidencial, de Ràdio Klara (17-XII-2015).
 10. [Participació en:] Hoy por hoy Locos por Valencia, programa de Radio Valencia (28-I-2016).
 11. "Josep Rodrigo Pertegàs (1854-1930)", Homenatges [de Sciència.cat], 2017.

8. Didàctica de les ciències socials

 1. “El col·legi Cervantes (1904-1974)”, dins 25 anys d'una il·lusió: C.P. Cervantes. 1974-1999, Algemesí, 1999, pp. 14-20.
 2. [diversos autors] Llibre de Text de Segon d'ESO Ciències Socials: Geografia i Història del Projecte Gea-Clio, València, Nau Llibres, 2003 (edició bilingüe castellà/valencià).
 3. [amb Josep Ciscar, Alejandro Roig, Cristina Sapiña, Xosé M. Souto i Santos Ramírez] “Una visió crítica de les ciències socials: el Projecte Gea-Clio”, dins Espacio público educativo y enseñanza de las ciencias sociales: X Encuentro de Profesores de Fedicaria, València, Nau Llibres, 2005, pp. 145-147.
 4. “La interpretació de la història: el cas del monestir de Santa Maria de Valldigna”, dins Xosé M. Souto González (coord.), Itinerarios educativos y actividades escolares, Valencia, L'Ullal Edicions - Federació d'ensenyament de COO-PV (Eines d'Innovació Educativa, 10), 2007, pp. 31-44.
 5. “Un exemple d'eixida didàctica: la ruta l'Orxa-Vilallonga (l'Estret de l'Orxa o Barranc de l'Infern)”, dins Xosé M. Souto González (coord.), Itinerarios educativos y actividades escolares, Valencia, L'Ullal Edicions - Federació d'ensenyament de COO-PV (Eines d'Innovació Educativa, 10), 2007, pp. 91-104.
 6. [amb Noèlia Montrull] “L'educació ambiental com a via de promoció de la salut: l'experiència del col·legi Maria Auxiliadora d'Algemesí”, dins Actes de les II Jornades d'educació per a la salut a la Ribera (Alzira, 19-21 de febrer de 2007), Alzira, 2008, pp. 81-100.

9. Altres publicacions

 1. [amb Enric Olivares] Temps de casinos: el Casino Lliberal d'Algemesí, de la Restauració borbònica a l'actualitat (1875-2007), Ajuntament d'Algemesí, 2007, 105 pp. DL V-1769-2007
 2. "Els inicis de la música organística a Algemesí", dins Rafael López Andrada (ed.), La música a la Ribera del Xúquer: actes de la XV Assemblea d'Història de la Ribera (Benimodo, 2012), Benimodo, Ajuntament de Benimodo, 2014, pp. 443-456.
 3. La terra dels homes íntegres, Algemesí, Algemesí Solidari - Publicam, 2015.

18/06/2017