Ilil Baum

Ilil Baum

The Hebrew University of Jerusalem
Department of Romance and Latin American Studies
PhD student, Polonsky Fellow at the Mandel School for Advanced Studies in the Humanities

 

Línies de recerca

  • Els jueus catalans i la seva identitat lingüística a l’Edat Mitjana: multilingüisme i contacte lingüístic
  • Lingüística romànica: les llengües judeoromàniques (en particular, el català en les lletres hebrees i el judeocastellà)
  • Estudi i edició de textos hebraicoaljamiats de la Corona d’Aragó
  • La transmissió del saber i el contacte lingüisticocultural entre musulmans, cristians i jueus en la Península Ibèrica
  • Els jueus sefardites i els seus manuscrits a l’Orient mediterrani