Congrés de clausura de l'Any Llull sobre 'Ramon Llull, pensador i escriptor' (Barcelona, 16-18 de novembre de 2016)

Els dies 16, 17 i 18 de novembre de 2016 se celebra a Barcelona el congrés de clausura de l'Any Llull, commemoratiu del VIIè centenari de la mort de Ramon Llull. És organitzat per l'Aula Lul·liana de Barcelona conjuntament amb la Societat de Filosofia Medieval.

Aquest congrés proposa les següents quatre àrees temàtiques: la teologia i la mariologia lul·lianes; Ramon Llull i les llengües; Ramon Llull i els sabers del seu temps; i la literatura lul·liana.

Més informació.