Notícies

2018 ha estat un any propici per a la història dels hospitals. S'ha publicat també el llibre col·lectiu «Imago civitatis»: hospitales y manicomios en Occidente (Univ. Rovira i Virgili - Univ. de Barcelona), editat per Josep M. Comelles (Univ. Rovira i Virgili), Antonio Conejo da Pena (Univ. de Barcelona) i Josep Barceló Prats (Univ. Rovira i Virgili). Agrupa tretze estudis d'un equip interdisciplinari d'investigadors fets des dels punts de vista històric, cultural i antropològic, i des de l'època baixmedieval fins als temps contemporanis.

S'acaba de publicar el volum d'estudis Redes hospitalarias: historia, economía y sociología de la sanidad (Saragossa, Institución Fernando el Católico, 2018). La publicació ha estat edtada per Concepción Villanueva Morte (Univ. de Zaragoza), Antoni Conejo da Pena (Univ. de Barcelona) i Raúl Villagrasa-Elías (CSIC-Instituto de Historia). Conté vint-i-dues aportacions que estudien la institució hospitalària europea des dels seus orígens fins al segle XX, tot i que se centra sobretot en els últims segles de l'Edat Mitjana i en els de l'Edat Moderna.

Aquests dijous i divendres 17 i 18 de gener se celebren, al Museu d'Història de Barcelona, les primeres jornades Barcelona hospitalària sobre la història hospitalària i assistencial de la ciutat de Barcelona en la llarga durada (segles XIV al XVIII), amb la participació d'alguns membres

Aquest dijous 10 de gener de 2019 ha mort Josep Maria Sans Puig. Ara jubilat, havia estat bibliotecari (ajudant d'investigació) de la Institució Milà i Fontanals, el centre de recerca en humanitats del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a Barcelona, que posseeix la biblioteca d'història i cultura medievals més important de Catalunya i on ens vam formar alguns membres de l'equip de Sciència.cat.

Bartomeu de Tresbens (fl. 1359-1375), el metge i astròleg de Pere III el Cerimoniós, el seu fill Joan (Joan I el Caçador) i les seves respectives esposes, ha estat objecte de quatre importants publicacions recents. Tresbens és el més important dels autors astrològics de l'àmbit catalanoaragonès i un dels més destacats de l'Europa medieval. Vegeu-ne el perfil biogràfic al registre Sciència.cat DB nom171.

El primer número del volum 71, corresponent a l'any 2017, de la revista Romance Philology (University of California, Berkeley) es dedica íntegrament a l'edició de la traducció castellana de 1515 del Compendium aromatariorum de Saladino d'Ascoli (principat de Tàrent, mitjan s.

La revista Romance Philology (University of California, Berkeley), en el segon número del seu volum 71, corresponent a l'any 2017, ha publicat el dossier monogràfic Medieval Medical Treatises: Transmission of Language and Practice.

Aquest sufocant 2 d'agost de 2018 la mort s'ha endut l'amic Jaume Riera i Sans. Era un savi, en l'antic sentit d'aquesta paraula, que va dedicar la vida a l'estudi de molts temes de la història de la cultura catalana medieval, des del poc agraït —però tan interessant i incitador— punt de vista interdisciplinari, entre la filologia i la història. Per damunt de tot, però, es va sentir atret per la història i la cultura dels jueus catalans, i n'ha estat un dels principals estudiosos.

El web Sciència.cat celebra, aquesta primavera, el 12è aniversari de la seva existència. Amb aquest motiu, recuperem i oferim als nostres visitants una melodia quatrecentista que l'any 2006 formava part de la pàgina d'accés al web acabat de crear.

El proper dia 12 de maig se celebrarà una jornada d'homenatge a Pere Bohigas organitzada per l'Ajuntament de la seva vila natal, Vilafranca del Penedès, amb el títol Pere Bohigas: saviesa, erudició i mestratge, en el marc del cicle d'activitats culturals local Paraules al Claustre.