Notícies

Juan Antonio Paniagua Arellano, professor honorari de la Universidad de Navarra, va morir el dia 11 de febrer de 2010. Després del seu doctorat en Medicina (1948), va centrar la seva recerca en la figura i l'obra mèdica d'Arnau de Vilanova, a partir del mestratge de Pedro Laín Entralgo.

LyC-1 és una llista de correu creada a la tardor de 2009 com a fórum d'intercomunicació d'investigadors interessats en la història del llenguatge científic en les diverses llengües romàniques de la península Ibèrica des de l'època medieval fins a l'actualitat.

Els dies 20 a 22 d'octubre se celebra a la seu de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona el Col·loqui internacional ICREA "Ciència i societat a la Corona d'Aragó: la vernacularització del saber i la configuració de les identitats lingüístiques europees a l'època de Llull i Eiximenis", que ha estat coorganitzat per un equip de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Autòno

El Gobierno de Navarra (Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz), en col·laboració amb la Österreichische Nationalbibliothek de Viena, ha publicat, sota la coordinació de Fernando Serrano Larráyoz, membre de l'equip de SCIÈNCIA.CAT, l'obra Regalo de la vida humana de

El darrer 15 de juliol, una greu malaltia ha acabat amb la vida d'Eduard Feliu, un dels més reconeguts especialistes en la història cultural del judaisme català. Format a la Universitat Hebrea de Jerusalem i al Monestir de Montserrat, Feliu no posseïa cap títol universitari, però la solidesa de la seva obra l'havia convertit en un referent i un mestre.

L'editorial Afers ha publicat l'estudi de Carmel Ferragud, membre de l'equip de SCIÈNCIA.CAT, La cura dels animals: menescals i menescalia a la València medieval. El 1364, un plet va enfrontar davant la cort del justícia civil de la ciutat de València un canvista i un menescal, aquest darrer acusat de negligència per una mala praxi.

Els dies 13-16 de maig se celebra, a la seu del Palau del Lloctinent de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, el col·loqui internacional de l'IEMed "La presència catalana a l'espai de trobada de la Mediterrània medieval: noves fonts, recerques i perspectives", que ha estat coorganitzat per un equip de la Universitat de Barcelona i del 

El 28 d’abril de 2009, el Dr Josep Perarnau i Espelt, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, va rebre de mans del rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, el grau de doctor honoris causa, a proposta de la Facultat de Filologia i amb l'impuls de l'Aula Lul·liana de Barcelona. Va actuar com a padrina

MEDMED és una llista de correu creada el setembre de 2008 com a fórum d'intercomunicació d'investigadors d'arreu del món que s'interessen, sobretot des de la història i la filologia, per la medicina a l'Occident medieval (des de Galè fins a Vesal, des del Caucas i la mar Negra fins als Pirineus i l'Atlàntic, i sempre al nord de l'equador).

Bromera ha publicat l'estudi de Carmel Ferragud, membre de l'equip de SCIÈNCIA.CAT, Medicina per a un nou regne. El llibre exposa com, tot i el coneixement que es té de la figura del rei Jaume I el Conqueridor, poques vegades s’ha abordat el seu paper fonamental a l’hora d’instaurar les primeres polítiques sanitàries.