Notícies

L'editorial De Gruyter acaba de publicar, a la prestigiosa col·lecció "Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie", el volum Sabers per als laics: vernacularització, formació, transmissió (Corona d’Aragó, 1250–1600), editat a cura d'Isabel Müller (Ruhr-Universität Bochum) i Frank Savelsberg (Georg-August-Universität, Göttingen).

En el número d'aquest any, la revista digital Scripta, de la Universitat de València, s'ha publicat un dossier monogràfic que porta per títol “La falconeria a la Corona d’Aragó durant la baixa edat mitjana: estudi i edició crítica de textos”.

L’Instagram de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT), filial de l'Institut d'Estudis Catalans, amb la col·laboració de SCIÈNCIA.CAT, ha començat la iniciativa #HistòriesMedcat, on cada mes destacarà un document o un personatge del projecte MedCa

En la nit del 7 al 8 de setembre d’aquest 2021 la parca es va endur l’estimada Concepción (Concha, per als amics) Vázquez de Benito, catedràtica jubilada de Filologia àrab de la Universitat de Salamanca.

Avui, 5 de juliol de 2021, a Siena, l’ara ja Doctora Ester Borsato, membre de SCIÈNCIA.CAT, ha defensat la seva tesi doctoral titulada Il lessico della navigazione e delle maestranze nella Venezia dei XIV-XV secolo: studio a partire da alcuni zibaldoni marittimi, en el marc del programa de doctorat “Filologia e Critica" (curriculum Filologia romanza) de la Università degli Studi di Siena i, en cotutela, el programa "Estudis lin

TDX ha posat a disposició dels investigadors la tesi doctoral de Lluís Cifuentes (UAB, 1993), fins ara només disponible en antigues microfitxes, a l'adreça http://hdl.handle.net/10803/671571.

Ahir, 7 de maig de 2021, l’ara ja Doctora Claudia Lemme, membre de SCIÈNCIA.CAT, ha defensat la seva tesi doctoral titulada Il ricettario del ms. 215 della Biblioteca Classense di Ravenna (ff. 93r-156v): edizione, commento linguistico e glossario, en el marc del programa de doctorat “Lingue, letterature e culture in contatto” de la Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” de Chieti-Pescara.

S'acaba de publicar FalconAr - Falconeria a la Corona d'Aragó. FalconAr és un recurs digital de recerca i de divulgació de la recerca en accés obert impulsat per un grup d'investigadors, formats en diverses disciplines, que s'interessen per l'estudi de la història falconeria —la caça amb ocells i totes les activitats que s'hi relacionaven— durant l'Edat Mitjana i el Renaixement en l'àmbit ibèric, molt particularment a l'antiga Corona d'Aragó.

El dimarts 13 d'abril d'aquest any 2021 Lluís Cifuentes va oferir, per videoconferència, el col·loqui "MedCat: un nou corpus digital sobre la medicina i la salut a l'espai catalanoaragonès", en el marc del Seminari de Literatura i Cultura de l'Edat Mitjana i l'Edat Moderna (SLIMM), del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona.