PUBLICACIONS DE L'EQUIP

  

CAT - ESP - ENG 
 

Monografies i edicions publicades per l'equip de SCIÈNCIA.CAT. Per a les publicacions menors (articles, capítols de llibre, etc.) vegeu els CV dels membres de l'equip.

2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000
1998 - 1996 - 1995 -1994

En preparació

clica sobre les imatges

 

2015
 
Fernando Serrano Larráyoz
Léxico médico y farmacológico en lengua vulgar y latina de la documentación cortesana navarra (siglos XIV-XV)
Pamplona, Pamiela, 2015, 304 pp.

ISBN 978-84-7681-910-4

 

Antònia Carré - Lluís Cifuentes
La traducció catalana medieval del Lilium medicine de Bernat de Gordon: estudi i edició del fragment conservat (llibre VII, Antidotari)
Londres, Queen Mary, University of London: Medieval Hispanic Research Seminar (Papers of the Medieval Hispanic Research Seminar), en premsa

 
 

 

2014
 
 

Jaume Roig
Espill
Edició crítica d'Antònia Carré
Barcelona, Barcino (Els Nostres Clàssics, B33), 2014, 418 pp.

ISBN 978-84-7226-785-5
 
 

 

2013
 

Ramon Llull
Contes exemplars
Edició, Introducció i materials complementaris a cura d'Antònia Carré
Barcelona, Educaula (Educació 62, 80), 2013, 243 pp.

ISBN 978-84-15192-81-7

 

 

2012


Jaume Mensa i Valls
Arnau de Vilanova i les teories medievals de l'amor
Barcelona, Fundació Joan Maragall - Cruïlla, 2012, 259 pp.

ISBN 978-84-661-3117-9

Anna Alberni - Lola Badia - Lluís Cifuentes - Alexander Fidora (eds.)
El saber i les llengües vernacles a l'època de Llull i Eiximenis: estudis ICREA sobre vernacularització
Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Textos i estudis de cultura catalana, 170), 2012, 404 pp. [sumari]

ISBN 978-84-9883-430-7

Joanot Martorell
Tirant lo Blanc: episodis amorosos
Introducció, glossari i materials complementaris a cura d'Antònia Carré
Barcelona, Educaula (Educació 62, 74), 2012, 224 pp.

ISBN 978-84-15192-35-0

Ilaria Zamuner
Le baladas del canzoniere provenzale Q: appunti sul genere e edizione critica
Alessandria, Edizioni dell'Orso (Studi e ricerche, 106), 2012, viii + 96 pp.

ISBN 978-88-6274-367-9

 
2011

Lluís Cifuentes i Comamala - Ricardo Córdoba de la Llave
Tintorería y medicina en la Valencia del siglo XV: el manual de Joanot Valero
Barcelona, CSIC (Anejos del Anuario de Estudios Medievales, 70), 332 pp. [més informació] [també en edició electrònica]

ISBN 978-84-00-09384-6

Arnau de Vilanova
Tractat sobre l'amor heroic
A cura de Michael McVaugh [introducció i text llatí] i Sebastià Giralt [traducció catalana i notes]
Barcelona, Barcino (Col·lecció Barcino, 7), 81 pp.

ISBN 978-84-72267725

 
2009

Carmel Ferragud
La cura dels animals: menescals i menescalia a la València medieval
Catarroja, Afers (Recerca i pensament, 49), 2009, 254 pp.

ISBN 978-84-92542-04-8

Carmel Ferragud
Medicina per a un nou regne: el paper de la medicina i els seus practicants en la construcció del regne de València (s. XIII)
Alzira, Bromera (Textures, 17), 2009, 240 pp.

ISBN 97884982444582-04-8

Girolamo Manfredi
«Libro llamado el porqué» de Girolamo Manfredi: régimen de salud y tratado de fisiognomonía. Traducción castellana de Pedro de Ribas (1567)
Edición y estudio de Antònia Carré
San Millán de la Cogolla, CiLengua (Instituto Biblioteca Hispánica: Serie Básica, 2), 2009, 584 pp. [sumari]

ISBN 978-84-937654-0-8

Nicole Oresme
Contro la divinazione: consigli antiastrologici al re di Francia (1366)
[Edizione e traduzione italiana] a cura di Stefano Rapisarda
Roma, Carocci (Biblioteca Medievale, 122), 2009 [=2010], 288 pp. [sumari]

ISBN 978-88-430-5088-8

Stefano Rapisarda (ed.)
«Chescune colur mulez»: ricettario anglo-normanno per la preparazione dei colori (Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Barberiniano Latino 12)
[Edizione] a cura di Stefano Rapisarda
Catània, Università degli Studi di Catania (Quaderni del Dipartamento di Filologia Moderna, 15), 2009, 107 pp.

ISBN 978-88-7796-695-7

 
2008

Juan Vallés
Regalo de la vida humana
Transcripción del manuscrito y coordinación de estudios [por] Fernando Serrano Larráyoz
Pamplona, Gobierno de Navarra: Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno - Viena, Österreichische Nationalbibliothek, 2008 [=2009], 2 vols. (323 ff. + 783 pp.) [descripció i sumari]

ISBN 978-84-235-3096-0

 
2007
 

Antònia Carré
Narrativa catalana medieval en vers (El Jaufré i l'Espill de Jaume Roig)
Barcelona, Editorial UOC (Manuals, 112), 2007, 174 pp.

ISBN 978-84-9788-664-2

 
2006

Jaume Roig
Espill
Edició, traducció i comentaris d'Antònia Carré
Barcelona, Quaderns Crema (Sèrie Gran, 25), 2006, 891 pp.

ISBN 84-7727-009-0

Lluís Cifuentes
La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement
(segona edició revisada i ampliada)
Barcelona, Universitat de Barcelona - Palma, Universitat de les Illes Balears (Col·lecció Blaquerna, 3), 2006, 466 pp.+12 làm. [sumari] [Suplements]

ISBN 84-475-3120-2

Fernando Serrano Larráyoz
La oscuridad de la luz, la dulzura de lo amargo: cerería y confitería en Navarra (siglos XVI-XX)
Pamplona, Universidad Pública de Navarra (Historia, 19), 2006, 506 pp.

ISBN 978-84-9769-138-5

 
2005

Arnau de Vilanova
Epistola de reprobacione nigromantice ficcionis (De improbatione maleficiorum)
Edidit et praefatione et commentariis instruxit Sebastià Giralt
Dins Michael R. McVaugh, Pedro Gil Sotres, Fernando Salmón i Jon Arrizabalaga (eds.), Arnaldi de Villanova Opera Medica Omnia, vol. VII.1
Barcelona, Universitat de Barcelona - Fundació Noguera, 2005, 289 pp.

ISBN: 84-9779-369-2

Carmel Ferragud
Medicina i promoció social a la Baixa Edat Mitjana (Corona d'Aragó, 1350-1410)
Madrid, CSIC (Estudios sobre la Ciencia, 36), 2005, 702 pp.

ISBN 978-84-00-08353-3

Stefano Rapisarda (ed.)
Manuali medievali di chiromanzia
[Edizione] a cura di Stefano Rapisarda; traduzione e note di Rosa Maria Piccione e Stefano Rapisarda
Roma, Carocci (Biblioteca Medievale: Testi, 95), 2005, 320 pp. [sumari]

ISBN 978-88-430-3261-7

 
2004

Arnau de Vilanova
Translatio libri Albuzale de medicinis simplicibus. Ediderunt J. Martínez Gázquez et M.R. McVaugh
Abu-l-Salt Umayya
Kitab al-adwiya al-mufrada. Edidit A. Labarta
Llibre d'Albumesar de simples medecines. Edidit L. Cifuentes
Et praefatione et commentariis instruxerunt A. Labarta, J. Martínez Gázquez, M.R. McVaugh, D. Jacquart et L. Cifuentes
Dins Michael R. McVaugh, Pedro Gil Sotres, Fernando Salmón i Jon Arrizabalaga (eds.), Arnaldi de Villanova Opera Medica Omnia, vol. XVII
Barcelona, Universitat de Barcelona - Fundació Noguera, 2004, 626 pp.

ISBN 84-9779-240-0
 

Girolamo Manfredi
Quesits o perquens: regiment de sanitat i tractat de fisiognomonia
Edició crítica d'Antònia Carré
Barcelona, Barcino (Els Nostres Clàssics, B25), 2004, 314 pp. [sumari]

ISBN 84-7226-712-1
 
Fernando Serrano Larráyoz
Medicina y enfermedad en la corte de Carlos III el Noble de Navarra (1387-1425)
Pamplona, Gobierno de Navarra: Departemento de Salud (Temas de historia de la medicina, 2), 2004, 289 pp.

ISBN 84-235-2583-X

 
2003
 

Ilaria Zamuner
I. Canzonieri provenzali, 3. Venezia Biblioteca nazionale Marciana. V (Str. App. 11=278)
Dins Anna Ferrari (coord.), Intavulare: tavole di canzonieri romanzi, I.3
Mòdena, Mucchi, 2003, 200 pp.

ISBN 88-7000-383-3

 
2002

Sebastià Giralt
Arnau de Vilanova en la impremta renaixentista
Manresa, Col·legi Oficial de Metges de Barcelona - Mútua Manresana (Publicacions de l'Arxiu Històric de les Ciències de la Salut, 5), 2002, 218 pp.

Edició no venal: sol·liciteu-ne exemplars a manresa(at)comb.es

Fernando Serrano Larráyoz
La mesa el rey: cocina y régimen alimentario en la corte de Carlos III el Noble de Navarra (1411-1425)
Pamplona, Gobierno de Navarra: Departamento de Educación y Cultura (Historia, 107), 2002, 422 pp. [sumari]

ISBN 84-235-2254-7

Mercè Tatjer, Lluís Cifuentes i Isabel Lobo (coord.)
Història termal de Caldes de Montbui
Caldes de Montbui, Ajuntament de Caldes de Montbui, 2002, 301 pp. [sumari]

ISBN 84-6063-141-9

 
2001

Lluís Cifuentes
La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement
Barcelona, Universitat de Barcelona - Palma, Universitat de les Illes Balears (Col·lecció Blaquerna, 3), 2001 [=2002], 410 pp.+12 làm. [edició exhaurida] [Suplements]

ISBN 84-8338-314-4

   

Stefano Rapisarda (ed.)
Il Thesaurus pauperum in volgare siciliano
Palerm, Centro di Studi filologici e linguistici siciliani (Collezione di testi siciliani dei secoli XIV e XV, 23), 2001, lxviii + 200 pp. [sumari]

 
2000

Hipòcrates
Aforismes: traducció catalana medieval
Edició d'Antònia Carré, amb la col·laboració de Francesca Llorens
Barcelona, Curial Edicions Catalanes - Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Textos i estudis de cultura catalana, 76), 2000, 104, pp.

ISBN 84-8415-242-1

 
1998
Arnau de Vilanova
Regimen Almarie (Regimen castra sequentium)
Edidit Michael R. McVaugh, et praefatione et commentariis catalanis anglicisque et documentis instruxerunt L. Cifuentes et M.R. McVaugh
Dins Luis García Ballester, Juan A. Paniagua i Michael R. McVaugh (eds.), Arnaldi de Villanova Opera Medica Omnia, vol. X.2
Barcelona, Universitat de Barcelona - Fundació Noguera, 1998, 229 pp.

ISBN 84-7935-338-4

 
1996

Antònia Carré i Josep Solervicens
Jaume Roig i Cristòfor Despuig: dos assaigs sobre cultura i literatura dels segles XV i XVI
Barcelona, Universitat de Barcelona: Departament de Filologia Catalana - Vic, Eumo (Escolis, 2), 1996, 118 pp.

ISBN 84-7602-841-5

 
1995

Ramon Llull
Narracions breus
Edició d'Antònia Carré
Barcelona, Bruño (Tinell, 19), 1995, 190 pp. [exhaurit]

ISBN 84-216-1939-1

 
1994

Jaume Roig
Espill
Edició d'Antònia Carré
Barcelona, Teide (Tria de clàssics, 11), 1994, 140 pp.

ISBN 84-307-8449-7