Treballs en preparació

CAT - ESP - ENG 

Arnau de Vilanova
Regiment de sanitat - Aforismes de la memòria: traduccions catalanes medievals
Edició i estudi d'Antònia Carré
Barcino (Els Nostres Clàssics) (2014-2015)

Fernando Serrano Larráyoz
Léxico médico-farmacéutico utilizado en el antiguo reino de Navarra durante la Edad Media (2015)

Anònim
Llibre de les malalties dels ulls
Edició de Michael Kreibich (2015)

Misser Joan
Receptari de misser Joan
Edició i estudi de Lluis Cifuentes i Antònia Carré (2015-2018)

Anònim
Memòria de les llaurons: miscel·lània agrícola catalana medieval
Edició i estudi de Thomas M. Capuano (2015-2018)

Hunain ibn Ishaq (Johannitius)
Llibre d'introduccions a l'Art de la Medicina de Galè (Isagoge ad Tegni Galieni): traduccions catalanes medievals
Edició i estudi d'Antònia Carré i Lluís Cifuentes (2015-2018)

Pal·ladi
Tractat d'agricultura: traducció catalana de Ferrer Saiol
Edició i estudi de Raimon Sebastian (2015-2018)

Pseudo-Aristòtil
Secret dels secrets: traducció catalana medieval (versió BNE 921)
Edició i estudi d'Stefano Rapisarda i Aurora Ornella Grimaldi (2015-2018)

Anònims
Corpus de tetxos breus d'astrologia no tècnica en català
Edició i estudi de Theo Loinaz (2015-2018)

Pere Forners
La pràctica veterinària d'un menescal del Sis-cents: els comptes de Pere Forners, un menescal rossellonès a Piera, Montserrat i Esparreguera (1624-1633)
Edició i estudi de Lluís Cifuentes

Teodoric Borgognoni
Cirurgia: traducció catalana medieval de Guillem Corretger
Edició i estudi de Lluís Cifuentes

Manuel Díez
Llibre de la menescalia
Edició i estudi de Lluís Cifuentes

Actualizació: Octubre 2014

 PUBLICACIONS