NOTÍCIES
CAT - ESP - ENG  

 

Selecció de notícies relacionades amb la història de la ciència a l'Edat Mitjana i el Renaixement i, en particular, amb l'àmbit cronològic, geogràfic i cultural de SCIÈNCIA.CAT.

sciencia (a) sciencia.cat

notifiqueu vincles trencats - notifica enlaces rotos - notify broken links

 

En discussió ———————————

L'avaluació de la recerca en humanitats ha entrat, en els darrers anys, en una deriva molt preocupant. Els àmbits lingüístics minoritzats, com el català, en reben especialment les conseqüències. Reproduïm algunes opinions de pes sobre aquesta greu situació.

Bagpipe music, per Jonathan Barnes (Topoi, 25, 2006).

En defensa de les publicacions en català, per Josep Massot i Muntaner (Serra d'Or, núm. 586, octubre 2008).

Journals under threat: a joint response from history of science, technology and medicine editors, Notes & Records of the Royal Society (octubre 2008), editorial publicat simultàniament per una cinquantena de prestigioses revistes d'història de la ciència de tot el món.

Entre rires et larmes: l'évaluation automatisée en sciences humaines, per Olivier Boulnois (Évaluation de la recherche en SHS, 22 d'octubre de 2008).

Carta de la Facultat de Filologia de la Universitat de Salamanca a la Ministra de Ciència i Innovació del Govern Espanyol, Sra. Cristina Garmendia, sobre la gestió de les Ciències Humanes (23 de març de 2009).

Ciència? "In English, please", per Joan Martí i Castell (Avui, 4 d'agost de 2009).

El valor de las cosas, per Josep Maria Ruiz Simon (La Vanguardia, 22 de desembre de 2009).

Valoració de les humanitats, per Joan Solà (Avui, 4 de febrer de 2010).

Filología e investigación, per Anna Alberni (La Vanguardia, 2 d'agost de 2010).

La destrucció de la recerca en Humanitats a Catalunya, per Antoni Martí Monterde (L'Espill, núm. 38, 2011)

Carhus Plus 2014 i l’avaluació de les revistes científiques d’història de l’art, Locvs Amoenus, 12 (2013-2014), 4-7. Nou!

Algunes revistes es veuen afavorides pel nou sistema, però es creen situacions de cul de sac que no estimulen precisament la recerca i la seva difusió. La perspectiva que es veu a venir és pèssima, però també es pot prendre amb humor:

JofUR: Journal of Universal Rejection.

La influència que té, de fa uns anys, un cert sector de la pedagogia en la direcció del sistema universitari català i espanyol, condueix a preocupants i polèmiques conseqüències en la docència i en la recerca.

Pedagogía versus ciencia, per Miquel J. Deyà Bauzà (Última Hora, 17 de febrer de 2009).

¿Es la pedagogía una ciencia?, per Ricardo Moreno Castillo (Foro de Educación, 11, 2009).

L'interès real que tenen per la recerca les institucions universitàries, més enllà dels discursos oficials, i la burocratització creixent de la tasca de l'investigador, són evolucions massa generals a Europa, i especialment a l'estat espanyol.

Hacia la excelencia universitaria o el vestido nuevo del emperador, per un grup de coordinadors de doctorat de la Universitat de Barcelona (El País, 8 d'abril de 2011).

Heus aquí una nota d'humor al respecte:

Modelo básico de investigador con carga docente (o era al revés... ).

La burocratització de la docència universitària i de la recerca, i les conseqüències d'alguns sistemes d'avaluació de la qualitat i l'excel·lència, generen preocupació: Heus aquí un debat recent a Núvol. el digital de cultura:

Els èmuls del senyor K., per Francesc Foguet.

Prohibit ensenyar! Prohibit aprendre!, per Antoni Dalmases.

Veritas, per Joaquim Gestí.

La necessitat de la insubmissió, per Jaume Radigales.

Taulell d'anuncis ———————————

II Premi Rafael Patxot i Jubert per a treballs d'història medieval catalana, història de les ciències a Catalunya, història local de Sant Feliu de Guíxols i dret internacional en la defensa dels drets i valors humans, convocat pel Consell Assessor de la Masia Mariona de la Diputació de Barcelona. Termini: 30 de novembre de 2016.

XIV Trobada d'Història de la CIència i de la Tècnica, organitzada per la Societat Catalana d'Història de la CIència i de la Tècnica, filial de l'IEC (Castelló de la Plana, 27-29 d'octubre de 2016).

ARXIU   1 | 2

Publicacions recents ———————————

Advertiment: la llista que segueix, només de publicacions en llibre, té únicament caràcter informatiu, sense cap voluntat d'oferir recomanacions ni de ser exhaustiva.

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

 

2016

L. Badia - J. Santanach - A. Soler, Ramon Llull as a Vernacular Writer: Communicating a New Kind of Knowledge, Londres, Tamesis, 2016. Nou!

J.-L. Bosc, Montpellier et la médecine andalouse au Moyen-Âge: transfert des textes et des savoirs, Montpeller, Presses universitaires de la Méditerranée, 2016. Nou!

C. Garriga Escribano - J. I. Pérez Pascual (eds.), Lengua de la ciencia e historiografía, la Corunya, Universidade da Coruña, 2016. Nou!

P. Koetschet - P. E. Pormann (eds.), La construction de la médecine arabe médiévale, Beirut, Institut français du Proche-Orient - Institut français d'archéologie orientale, 2016. Nou!

 

2015

Anònim, Llibre d'aparellar menjar, edició, Joan Santanach; adaptació al català modern, Mònica Barrieras; estudis introductoris, Antoni Riera, Joan Santanach, Fundació Alícia, Barcelona, Barcino (Set Portes, receptaris històrics de cuina catalana, 2), 2015. Nou!

M. Blasco Orellana, Recetario médico hebraicocatalán del siglo XIV (descripción, traducción y estudio), Barcelona, Trialba (Catalonia hebraica et aragonalia, I), 2015.

Z. Blažina Tomic - V. Blažina, Expelling the Plague: The Health Office and the Implementation of Quarantine in Dubrovnik, 1377-1533, Mont-real, McGill-Queen's University Press, 2015.

G. Bos, Ibn al-Jazzar's Zad al-musafir wa-qut al-hadir (Provisions for the traveller and the nourishment for the sedentary), book 7 (7-30). Critical edition of the Arabic text with English translation, and critical edition of Moses ibn Tibbon's Hebrew translation (Sedat ha-derakhim), Leiden, Brill, 2015.

K. Brewer, Prester John: The Legend and its Sources, compiled and translated by —, Farnham (UK), Ashgate, 2015.

L. Cifuentes - R. Salicrú - M. Viladrich (eds.), Els catalans a la Mediterrània medieval: noves fonts, recerques i perspectives, Roma - Barcelona, Viella, 2015. Nou!

C. Gadrat-Ouerfelli, Lire Marco Polo au Moyen Âge: traduction, diffusion et réception du Devisement du monde, Turnhout, Brepols, 2015.

C. Gaullier-Bougassas (ed.), Trajectoires européennes du Secretum secretorum du Pseudo-Aristote (XIIIe-XVIe siècle), Turnhout, Brepols, 2015.

V. Hurtado, Atles manual d'història de Catalunya, vol. 1 (Prehistòria-s. XIII), Barcelona, Rafael Dalmau, 2015.

P. D. Mitchell (ed.), Sanitation, Latrines and Intestinal Parasites in Past Populations, Farnham (UK), Ashgate, 2015.

A. Riera i Melis (ed.), Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context i l'obra d'un gran pensador català medieval, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 2015.

F. Serrano Larráyoz, Léxico médico y farmacológico en lengua vulgar y latina de la documentación cortesana navarra (siglos XIV-XV), Pamplona, Pamiela, 2015. Nou!

 

2014

N. Bériou - J.-P. Boudet - I. Rosier-Catach (eds.), Le pouvoir des mots au Moyen Âge, Turnhout, Brepols, 2014.

S. M. Butler, Forensic Medicine and Death Investigation in Medieval England, Londres, Routledge, 2014.

A. Carré (ed.), Jaume Roig, Espill, edició crítica d'Antònia Carré, Barcelona, Barcino (Els Nostres Clàssics, B33), 2014.

V. Dasen - J.-M. Spieser (eds.), Les savoirs magiques et leur transmission de l'Antiquité à la Renaissance, Florència, SISMEL - Edizioni del Galluzzo (Micrologus' Library, 60), 2014.

G. Dumas, Santé et société à Montpellier à la fin du Moyen Âge, Leiden, Brill, 2014. Nou!

A. Font Jaume (ed.), Joan Baptista Binimelis, Sobre els vicis de les dones i el seu tarannà variable - Catàleg de dones especialment sàvies, edició dirigida i revisada —; introducció [de] Gabriel Ensenyat Pujol i Alexandre Font Jaume, Palma, Lleonard Muntaner, 2014.

S. Francia - A. Stobart (eds.), Critical Approaches to the History of Western Herbal Medicine: From Classical Antiquity to the Early Modern Period, Londres, Bloomsbury, 2014.

T. Huguet Termes - P. Verdés Pijuan - J. Arrizabalaga - M. Sánchez Martínez (eds.), Ciudad y hospital en el Occidente europeo (1300-1700), Lleida, Milenio, 2014.

D. Jacquart, Recherches médiévales sur la nature humaine: essais sur la réflexion médicale (XIIe-XVe s.), Florència, SISMEL - Edizioni del Galluzzo (Micrologus' Library, 63), 2014.

J. Joan Baños (trad. al català actual), frare Jordà de Catalunya [sic], Meravelles descrites (Mirabilia descripta): crònica catalana [sic] de l'Índia de fa set-cents anys, traducció, edició i introducció de —, Barcelona, Angle, 2014. [Només traducció]

S. Katajala-Peltomaa - S. Niiranen (eds), Mental (Dis)Order in Later Medieval Europe, Leiden, Brill, 2014.

J. Kaye, A History of Balance (1250-1375): The Emergence of a New Model of Equilibrium and Its Impact on Thought, Cambridge, Cambridge University Press, 2014.

A. Lawrence-Mathers - C. Escobar-Vargas, Magic and Medieval Society, Nova York - Londres, Routledge, 2014.

D. Lippi, Animalia: gli uomini e la cura degli animali nei manoscritti della Biblioteca Medicea Laurenziana, Florència, Mandragora, 2014.

C. López Rodríguez, Sexe i violència en la Corona d'Aragó: processos criminals dels segles XIII al XV, edició a cura de —, València, Universitat de València (Fonts històriques valencianes), 2014. Nou!

S. Marino, Ospedali e città nel regno di Napoli. Le Annunziate: istituzioni, archivi e fonti. (secc. XIV-XIX), Florència, Leo S. Olschki, 2014.

T. S. Miller - J. W. Nesbitt, Walking Corpses: Leprosy in Byzantium and the Medieval West, Ithaca (NY) - Londres, Cornell University Press, 2014.

J. Olivares, El metge del rei, Alzira, Bromera, 2014. [Novel·la sobre Lluís Alcanyís]

J. Perarnau i Espelt (ed.), Arnau de Vilanova, Tractatus de tempore adventus Antichristi: ipsius et aliorum scripta coaeva, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans - Facultat de Teologia de Catalunya (Arnaldi de Villanova Opera Theologica Omnia, 5), 2014.

J. Perarnau i Espelt (ed.), Actes de la III Trobada Internacional d'Estudis sobre Arnau de Vilanova, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans - Facultat de Teologia de Catalunya, 2014.

J. Riera i Sans, Sodomites catalans: història i vida (segles XIII-XVIII), Barcelona, Base, 2014.

S. Sáenz-López Pérez, Los mapas de los Beatos: la revelación del mundo en la Edad Media, Burgos, Siloé, 2014.

J. Santanach (ed. modernitzada), M. Barrieras (trad. al català actual), A. Riera, J. Santanach, R. A Banegas (estudis), Llibre de Sent Soví, Barcelona, Barcino (Set Portes, 1), 2014.

L. Soriano - H. Rovira - M. Coderch - G. Sabaté - X. Espluga (eds.), Humanitats a la xarxa: món medieval = Humanities on the web: the medieval world, Berna, Peter Lang, 2014.

W. J. Turner - S. M. Butler (eds.), Medicine and the Law in the Middle Ages, Leiden - Boston, Brill, 2014.

C. Verna - P. Benito (eds.), Savoirs des campagnes: Catalogne, Languedoc, Provence (XIIe-XVIIIe siècles), Perpinyà, Trabucaire (Études Roussillonnaises, 26), 2013. [dossier monogràfic de la revista]

 

2013

AA.DD., The Medieval Legends of Philosophers and Scholars, Florència, SISMEL - Edizioni del Galluzzo (monogràfic de Micrologus: Natura, Scienze e Società Medievali, 21), 2013.

R. Allgaier-Honal (ed.), Jehuda ben Jakob, Hanhagat ha-Beri'ut (Traktat zur Gesundheitslehre), Kritische Edition, Übersetzung und Kommentar, Hamburg, Dr. Kovac (Schriften zur Medizingeschichte, 4), 2013.

E. Andretta - M. Nicoud (eds.), Être médecin à la cour (Italie, France, Espagne, XIIIe-XVIIIe siècle), Florència, SISMEL - Edizioni del Galluzzo (Micrologus' Library, 52), 2013.

M. Azzolini, The Duke and the Stars: Astrology and Politics in Renaissance Milan, Cambridge, MA - Londres, Harvard University Press, 2013.

G. Bos, Novel Medical and General Hebrew Terminology from the 13th Century, vol. 2, Oxford, Oxford University Press (Journal of Semitic Studies: Supplement, 30), 2013.

J.-P. Boudet - F. Collard - N. Weill-Parot (eds.), Médicine, astrologie et magie entre Moyen Âge et Renaissance: autour de Pietro d'Abano, Florència, SISMEL - Edizioni del Galluzzo (Micrologus' Library, 50), 2013.

À. Broch (dir.), Història de la literatura catalana, Barcelona, Enciclopèdia Catalana - Barcino - Ajuntament de Barcelona, 2013, vol. 1 (Literatura medieval, I: Dels orígens al segle XIV, dir. Lola Badia). [Amb capítols sobre Ramon Llull i Arnau de Vilanova].

G. Clavería, C. Garriga, C. Julià, F. Rodríguez i J. Torruella (eds.), Historia, lengua y ciencia: una red de relaciones, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2013.

A. Conejo da Pena, «Domus seu hospitale»: espais d'assistència i de salut a l'Edat Mitjana = “Domus seu hospitale”: assistance and health care spaces in the Middle Ages, Barcelona, Universitat de Barcelona (Lliçons = Lessons, 4), 2013.

L. Demaitre, Medieval Medicine: The Art of Healing, from Head to Toe, Santa Barbara (CA), ABC-CLIO, 2013.

C. Dorce Polo, Història de la matemàtica: des de Mesopotàmia al Renaixement, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2013.

L. Fernández Fernández, Arte y ciencia en el scriptorium de Alfonso X el Sabio, Sevilla - Puerto de Santa María, Universidad de Sevilla - Cátedra Alfonso X, 2013.

A. Foscati, Ignis sacer: una storia culturale del 'fuoco sacro' dall'antichità al Settecento, Florència, SISMEL - Edizioni del Galluzzo (Micrologus' Library, 51), 2013.

M. Garcia Sempere (ed.), El Libre de caça, un tractat medieval de falconeria, Barcelona - València, Publicacions de l'Abadia de Montserrat - Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (Biblioteca Sanchis Guarner, 80), 2013.

P. Gifreu (trad.), Le livre de cuisine de Sent Soví: anonyme du XIVe siècle, traduit du catalan et préfacé par —, Perpinyà, Éditions de la Merci, 2013.

P. Gifreu (trad.), Manuel Dies de Calatayud [i. e. Manuel Díez, apòcrif], Recettes de beauté féminine, traduit du catalan par — et présenté par Maria-Teresa Vinyoles, Perpinyà, Éditions de la Merci, 2013.

C. Griffin (ed.), The Middle English Wise Book of Philosophy and Astronomy: A Parallel-Text Edition, edited from London, British Library, MS Sloane 2453 with a parallel text from New York, Columbia University, MS Plimpton 260, by —, Heidelberg, Winter, 2013.

P. Horden - E. Hsu (eds.), The Body in Balance: Humoral Medicines in Practice, Nova York, Berghahn Books (Epistemologies of Healing, 13), 2013

T. Hunt (ed.), Writing the Future: Prognostic Texts of Medieval England, París, Classiques Garnier (Textes littéraires du Moyen Âge, 24 / Divinatoria, 2), 2013.

G. Luck (ed.), Arcana Mundi: magie et occulte dans les mondes grec et romain, París, Classiques Garnier (Textes littéraires du Moyen Âge, 21 / Divinatoria, 1), 2013.

J. Miret i Sans, Sempre han tingut bec les oques, ed. modernitzada a cura d'A. Dedeu, introd. d'E. Pujol, Barcelona, Adesiara, 2013 [ed. original: 1905-1906].

E. Montero Cartelle (ed.), Les sortes sanctorum: étude, édition critique et traduction, París, Classiques Garnier (Textes littéraires du Moyen Âge, 27 / Divinatoria, 3), 2013.

S. M. Oberhelman (ed.), Dreams, Healing, and Medicine in Greece From Antiquity to the Present, Farnham (UK), Ashgate, 2013.

A. Rankin, Panaceia's Daughters: Noblewomen as Healers in Early Modern Germany, Chicago, University of Chicago Press, 2013.

C. Vela i Aulesa (ed,), La cura de la salut més enllà dels professionals universitaris: actors, espais, pràctiques i sabers, Barcelona, CSIC: Institució Milà i Fontanals (Anuario de Estudios Medievales, 43/1), 2013, 342 pp. [dossier monogràfic de la revista, en accés lliure]

J. Walker, How to Cure the Plague and Other Curious Remedies, Londres, British Library, 2013.

N. Weill-Parot, Points aveugles de la nature: la rationalité scientifique médiévale face à l'occulte, l'attraction magnétique et l'horreur du vide (XIIIe-milieu du XVe siècle), París, Les Belles Lettres, 2013.

 

2012

A. Alberni - L. Badia - Ll. Cifuentes - A. Fidora (eds.), El saber i les llengües vernacles a l'època de Llull i Eiximenis: estudis ICREA sobre vernacularització = Knowledge and Vernacular Languages in the Age of Llull and Eiximenis: ICREA Studies on Vernacularization, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2012.

H. Alkhateeb Shehad, Mamluks and Animals: Veterinary Medicine in Medieval Islam, Leiden, E. J. Brill, 2012.

Anthimus, How To Cook an Early French Peacock: De Observatione Ciborum. Roman Food for a Frankish King, translated by Jim Chevalier, Kindle Edition, Chez Jim Books (Amazon Digital Services), 2012.

L. Badia (dir.), X. Bonillo, E. Gisbert i M. Lluch (eds.), Ramon Llull, Llibre de meravelles, edició crítica a cura de —, Palma, Patronat Ramon Llull (Nova Edició de les Obres de Ramon Llull, 10), 2011 [=2012], vol. 1 (Llibres I-VII).

R. A. Banegas López, Europa carnívora: comprar y comer carne en el mundo urbano bajomedieval, Gijón, Trea, 2012.

J. P. Barragán Nieto, El De secretis mulierum atribuido a Alberto Magno: estudio, edición crítica y traducción, Porto, Fédération Internationale des Instituts d'Études Médiévales, 2012.

J. Biard - S. Rommevaux (eds.), La nature et le vide dans la physique médiévale: études dédiées à Edward Grant, Turnhout, Brepols, 2012.

W. Black (ed.), Henry of Huntingdon, Anglicanus Ortus: A Verse Herbal of the Twelfth Century, Oxford - Toronto, Bodleian Library - Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 2012.

L. Cifuentes i Comamala - R. Córdoba de la Llave, Tintorería y medicina en la Valencia del siglo XV: el manual de Joanot Valero, Barcelona, CSIC (Anejos del Anuario de Estudios Medievales, 70), 2011 [=2012]. També en edicó electrònica.

R. Córdoba de la Llave (ed.), Tecnología medieval en el Mediterráneo occidental, Barcelona, CSIC: Institució Milà i Fontanals, 2011 [=2012] (monogràfic de l'Anuario de Estudios Medievales, 41/2, pp. 573-897).

I. Csepregi - Ch. Burnett (eds.), Ritual Healing: Magic, Ritual and Medical Therapy from Antiquity until the Early Modern Period, Florència, SISMEL - Edizioni del Galluzzo (Micrologus' Library, 48), 2012.

C. Cuadrada Majó, El llibre de la pesta, Barcelona, Rafael Dalmau, 2012.

A. Cunningham, The Identity of the History of Science and Medicine, Farnham (UK), Ashgate Variorum (Variorum Collected Studies Series, CS1003), 2012.

M. Franklin-Brown, Reading the World: Encyclopedic Writing in the Scholastic Age, Chicago - Londres, The University of Chicago Press, 2012.

J. A. Garzón - J. Alió - M. Artigas, Nuevo ensayo de bibliografía española de ajedrez (1238-1938), con apuntes para la historia del ajedrez español, València, ROM, 2012.

M. Horstmanshoff - H. King - C. Zittel (eds.), Blood, Sweat and Tears: The Changing Concepts of Physiology from Antiquity into Early Modern Europe, Leiden, E. J. Brill, 2012.

P. S. Kindstedt, Cheese and Culture: A History of Cheese and Its Place in Western Civilization, White River Junction, VT, Chelsea Green, 2012.

S. Lazaris (ed.), Le cheval dans les sociétés antiques et médiévales: actes des Journées d'étude internationales organisées par l'UMR 7044 (Étude des civilisations de l'Antiquité), Strasbourg, 6-7 novembre 2009, Turnhout, Brepols, 2012.

J. Llorenç i Blat, Les Sentències catòliques del diví poeta Dant (1545) d'en Jaume Ferrer de Blanes: edició crítica del text, Treball de Màster en Iniciació a la Recerca en Humanitats de la Universitat de Girona, 2012 [ed. electrònica de la Universitat de Girona].

M. A. Martí Escayol (ed.), De re rustica, edició, transcripció i textos: —; presentació: Thomas M. Capuano, Vilafranca del Penedès, Andana, 2012.

I. Martínez Araque, En els orígens de la indústria rural: l'artesanat a Alzira i la Ribera en els segles XIII-XV, València, Universitat de València, 2012.

M. McVaugh - S. Giralt (eds.), Arnau de Vilanova, Tractat sobre l'amor heroic, edició i traducció de —, Barcelona, Barcino (Biblioteca Barcino, 7), 2011 [=2012].

E. Menestò (ed.), I francescani e le scienze: atti del XXXIX convegno internazionale (Assisi, 6-8 ottobre 2011), Spoleto, C.I.S.A.M., 2012.

J. Mensa i Valls, Arnau de Vilanova i les teories medievals de l'amor, Barcelona, Fundació Joan Maragall - Cruïlla, 2012.

L. Moulinier-Brogi, L'Uroscopie au Moyen Âge: «Lire dans un verre la nature de l'homme», París, Honoré Champion, 2012.

E. Piedrafita Pérez, La cocina de la Corona de Aragón en la época medieval, Saragossa, Diputación Provincial de Zaragoza, 2012.

P. E. Pormann, Epidemics in Context: Greek Commentaries on Hippocrates in the Arabic Tradition, Berlín, De Gruyter, 2012.

J. de Puig i Oliver - J. Perarnau i Espelt - G. Avenoza et al., Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques, Barcelona, Facultat de Teologia de Catalunya - Institut d'Estudis Catalans, 2012.

M. Pujol i Hamelink, La construcció naval a Catalunya a l'Edat Mitjana, Barcelona, Base, 2012.

K. Richardson, Difference and Disability in the Medieval Islamic World: Blighted Bodies, Edimburg - Nova York, Edinburgh University Press - Columbia University Press, 2012.

G. Rio-Torto (ed.), Léxico de la ciencia: tradición y modernidad, Munic, LINCOM GmbH, 2012.

J. Sfez, L'Art des conjectures de Nicolas de Cues, París, Beauchesne, 2012.

J. L Stevens Crawshaw, Plague Hospitals: Public Health for the City in Early Modern Venice, Farnham, UK, Ashgate, 2012.

J. Trenchs Òdena, Documents de Cancelleria i de Mestre Racional sobre la cultura catalana medieval, ed. coord. per M. T. Ferrer i Mallol, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 2011 [=2012].

A. Van Arsdall - T. Graham (ed.), Herbs and Healers from the Ancient Mediterranean through the Medieval West: Essays in Honor of John M. Riddle, Farnham, Ashgate, 2012.

 

2011

Th. Bénatouïl - I. Draelants (eds.), «Expertus sum»: l'expérience par les sens dans la philosophie naturelle médiévale. Actes du colloque international de Pont-à-Mousson, 5-7 février 2009, Florència, SISMEL - Edizioni del Galluzzo (Micrologus' Library, 40), 2011.

O. J. Benedictow, What Disease Was Plague?: On the Controversy Over the Microbiological Identity of Plague Epidemics of the Past, Leiden, E. J. Brill, 2011.

A. Bordoy, La filosofía de Ramon Llull, Palma, Objeto Perdido, 2011.

G. Bos (ed.), Maimonides, Medical Aphorisms, edited and translated by —, Provo (Utah), Brigham Young University (Medical Works of Moses Maimonides), vol. 3, 2011.

G. Bos, Novel Medical and General Hebrew Terminology from the 13th Century: Translations by Hillel Ben Samuel of Verona, Moses Ben Samuel Ibn Tibbon, Shem Tov Ben Isaac of Tortosa, and Zerahyah Ben Isaac Ben She'altiel Hen, Oxford, Oxford University Press on behalf of the University of Manchester (Journal of Semitic Studies: Supplement, 27), 2011.

G. Bos - M. Hussein - G. Mensching - F. Savelsberg, Medical Synonym Lists from Medieval Provence: Shem Tov ben Isaac of Tortosa: Sefer ha-Shimmush, Book 29. Part1: Edition and Commentary of List 1 (Hebrew - Arabic - Romance/Latin), Leiden, E. J. Brill, 2011.

J.-P. Boudet - A. Caiozzo - N. Weill-Parot (eds.), Images et magie: Picatrix entre Orient et Occident, París, Honoré Champion, 2011.

A. Calvet, Les œuvres alchimiques attribuées à Arnaud de Villeneuve: grand œuvre, médecine et prophétie au Moyen-Âge, París - Milà, S.É.H.A. - Archè (Textes et travaux de Chrysopœia, 11), 2011.

A. L. Carbone, Aristote illustré: représentations du corps et schématisation dans la biologie aristotélicienne, París, Classiques Garnier , 2011.

E. Carnevale Schianca, La cucina medievale: lessico, storia, preparazioni, Florència, Leo S. Olschki, 2011.

A. Cattaneo, Fra Mauro's Mappa Mundi and Fifteenth-Century Venice, Turnhout, Brepols, 2011.

M. Clarke, Mediaeval Painters' Materials and Techniques: The Montpellier Liber diversarum arcium, Londres, Archetype, 2011.

J. J. Contreni, Learning and Culture in Carolingian Europe: Letters, Numbers, Exegesis, and Manuscripts, Farnham (UK), Ashgate Variorum (Variorum Collected Studies Series, CS974), 2011.

G. M. Cooper (ed.), Galen, De diebus decretoriis, from Greek into Arabic: A Critical Edition, with Translation and Commentary, of Hunayn ibn Ishaq, Kitab ayyam al-buhran, Farnham (UK), Ashgate, 2011.

R. Córdoba de la Llave (ed.), Tecnología medieval en el Mediterráneo occidental, Barcelona, CSIC: Institució Milà i Fontanals (Anuario de Estudios Medievales, 41/2), 2011. [dossier monogràfic de la revista, en accés lliure]

C. Crisciani - G. Zuccolin (eds.), Michele Savonarola: medicina e cultura di corte, Florència, SISMEL - Edizioni del Galluzzo (Micrologus' Library, 37), 2011.

N. Everett (ed.), The Alphabet of Galen: Pharmacy from Antiquity to the Middle Ages. A Critical Edition of the Latin Text with English Translation and Commentary, Toronto, University of Toronto Press, 2011.

A. Fidora - C. Sierra (eds.), Ramon Llull: From the Ars Magna to Artificial Intelligence, Barcelona, CSIC: Artificial Intelligence Research Institute (IIIA), 2011.

C. Galderisi - V. Agrigoraei (coord.), Translations médiévales: cinq siècles de traductions en français au Moyen Âge (XIe-XVe siècles). Étude et répertoire, Turnhout, Brepols, 2011, 2 vols. en 3 toms.

P. Gifreu (trad.), Arnaud de Villeneuve, Le Livre des vins, traduit du latin, préfacé et annoté par —, Perpinyà, Éditions de la Merci, 2011.

F. E. Glaze - B. Nance (eds.), Between Text and Patient: The Medical Enterprise in Medieval and Early Modern Europe, Florència, SISMEL - Edizioni del Galluzzo (Micrologus' Library, 34), 2011.

T. Hunt (ed.), Old French Medical Texts, París, Classiques Garnier, 2011.

E. Jaulent, Astrologia medieval: O Novo Tratado de Astronomia de Raimundo Lúlio - Ramon Llull, tradução —, São Paulo, Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciência "Raimundo Lúlio", 2011.

O. Kaltio (ed.), Constantine the African, Theorica Pantegni: Facsimile and Transcription of the Helsinki manuscript (Codex EÖ.II.14), edited by , in collaboration with H. Solin and M. Haltia, Helsinki, National Library of Finland, 2011 (ed. electrònica).

D. A. King, Astrolabes from Medieval Europe, Farnham (UK), Ashgate Variorum (Variorum Collected Studies Series, CS977), 2011.

C. Lanoë - M. Da Vinha - B. Laurioux (eds.), Cultures de cour, cultures du corps (XIVe-XVIIIe siècles), París, Presses de l'Université Paris-Sorbonne, 2011.

R. Leicht - G. Freudenthal (eds.), Studies on Steinschneider: Moritz Steinschneider and the Emergence of the Science of Judaism in Nineteenth-Century Germany, Leiden, E. J. Brill (Studies in Jewish History and Culture, 33), 2011.

E. Leong - A. Rankin (eds.), Secrets and Knowledge in Medicine and Science, 1500-1800, Farnham (UK), Ashgate, 2011.

O. S. H. Lie - W. Kuiper (eds.), The Secrets of Women in Middle Dutch: A Bilingual Edition of Der Vrouwen Heimelijcheit in Ghent University Library Ms 444, transl. by Thea Summerfield, Hilversum, Uitgeverij Verloren, 2011.

R. M. Liuzza, Anglo-Saxon Prognostics: An Edition and Translation of Texts from London, British Library, MS Cotton Tiberius A.iii, edited with a translation by —, Cambridge, D. S. Brewer, 2011.

X. Luna-Batlle (ed.), Libre de plantar vinyes e arbres... (Tractat d'agricultura del s. XV), edició i introducció de —, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2011.

A. Marchisio (ed.), Odoricus de Portu Naonis, Relatio de mirabilibus orientalium tatarorum (recensio C6), edizione critica a cura di —, Florència, SISMEL: E codicibus, 2011.

M. R. McVaugh (ed.); C. Crisciani - G. Ferrari (introd.), Arnau de Vilanova, Tractatus de humido radicali, Barcelona, Universitat de Barcelona - Fundació Noguera (Arnaldi de Vilanova Opera Medica Omnia, V.2), 2011.

A. Miranda-García - S. González Fernández-Corugedo (eds), Benvenutus Grassus' On the well-proven art of the eye: Practica oculorum & De probatissima arte oculorum. Synoptic Edition and Philological Studies, Berna, Peter Lang (Late Middle English Texts, 1), 2011.

Y. Moreno Koch - R. Izquierdo Benito (eds.), Los cuerpos y almas en el judaísmo hispanomedieval: entre la ciencia médica y la magia sanadora, Conca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2011.

M. Motte (ed.), Bertran Boysset, Manuscrit 327 de l'Inguimbertine dit «Traité d'arpentage», transcription, traduction du provençal, notes et commentaires de , Montpeller, Presses universitaires de la Méditerranée, 2011.

L. Moulinier-Brogi, Guillaume l'Anglais, le frondeur de l'uroscopie médiévale (XIIIe s.): édition commentée et traduction du De urina non visa, París - Ginebra, Droz (Hautes Etudes médiévales et modernes, 101), 2011.

V. Nutton - G. Bos (eds.), Galen, On Problematical Movements, edited and translated by , Cambridge, Cambridge University Press, 2011.

B. Obrist - I. Caiazzo (eds.), Guillaume de Conches: philosophie et science au XIIème siècle, Florència, SISMEL - Edizioni del Galluzzo (Micrologus' Library, 42), 2011.

M. Ostorero, Le diable au sabbat: littérature démonologique et sorcellerie (1440-1460), Florència, SISMEL - Edizioni del Galluzzo (Micrologus' Library, 38), 2011.

A. Paravicini Bagliani (ed.), Terapie e guarigioni: convegno internazionale (Ariano Irpino, 5-7 ottobre 2008), Florència, SISMEL - Edizioni del Galluzzo (Edizione Nazionale La Scuola Medica Salernitana, 6), 2011.

A. Paravicini Bagliani (ed.), La misura / Measuring, Florència, SISMEL - Edizioni del Galluzzo (Micrologus: Natura, Scienze e Società Medievali, 19), 2011.

J. Rodríguez Arribas, El cielo de Sefarad: los judíos y los astros (siglos XII y XIV), Córdoba, El Almendro, 2011.

M. A. Ryan, A Kingdom of Stargazers: Astrology and Authority in the Late Medieval Crown of Aragon, Ithaca (NY), Cornell University Press, 2011.

J. Samsó, Las ciencias de los antiguos en al-Andalus, Almeria, Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes, 2011 (2a ed. corr. i augm.).

Z. Shalev - Ch. Burnett (eds.), Ptolemy's Geography in the Renaissance, Londres - Torí, The Warburg Institute - Nino Aragno, 2011.

B. Sloane, The Black Death in London, Londres, The History Press, 2011.

J. Stearns, Infectious Ideas: Contagion in Premodern Islamic and Christian Thought in the Western Mediterranean, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2011.

A. Toldrà i Vilardell, Asmodeu: dona, dimoni i sexe a l'Edat Mitjana, València, Universitat de València, 2011.

M. Tudela i Penya - P. Izquierdo i Tugas (eds.), La nissaga catalana del món clàssic, Barcelona, Revista Auriga, 2011.

W. J. Turner - T. Vandeventer Pearman (eds.), The Treatment of Disabled Persons in Medieval Europe: Examining Disability in the Historical, Legal, Literary, Medical, and Religious Discourses of the Middle Ages, Lewiston, NY - Lampeter, UK, Edwin Mellen, 2011.

S. Ventura (ed.), Cultura enciclopedica nell'Occitania dei trovatori: il libro XV dell'«Elucidari de las proprietatz de totas res naturals», edizione critica, traduzione e commento a cura di —, Florència - Barcelona, SISMEL - Edizioni del Galluzzo - Institut d'Estudis Catalans, 2010 [=2011].

P. Vila (ed.), El receptari de medicina popular i supersticiosa (1580-1620) de Joan Saló i Estrader, Girona, Ajuntament de Girona - Col·legi de Farmacèutics de Girona (Història de Girona, 45), 2011.

B. Zipser (ed.), Simó de Gènova, Clavis sanationis simplicia medicinalia latina greca et arabica ordine alphabetico mirifice elucidans, edició de , transcripció de Thomas Smith, Londres, Wellcome Trust - Royal Holloway University, 2011 (ed. electrònica).

 

2010

A. Alberni - L. Badia - L. Cabré (eds.), Translatar i transferir: la transmissió dels textos i el saber (1200-1500), Santa Coloma de Queralt, Obrador Edèndum - Universitat Rovira i Virgili, 2010. [Vegeu Fets i gent].

G. Anawati, L'ultimo dialogo: la mia vita incontro all'Islam, Vanècia, Marcianum Press - Fondazione Internazionale Oasis, 2010.

A. Andreose - Ph. Ménard (eds.), Le voyage en Asie d'Odoric de Pordenone: Iteneraire de la peregrinacion et du voyaige (1351), traduit par Jean Le Long OSB, Ginebra, Droz, 2010.

D. Beecher - M. Ciavolella (eds.), Jacques Ferrand, De la maladie d'amour ou mélancolie érotique, París, Classiques Garnier (Textes de la Renaissance, 153), 2010.

X. Bellés, Bestiari català, València, Universitat de València - Institut d'Estudis Catalans, 2010.

D. Boisseuil - M. Nicoud (eds.), Séjourner au bain: le thermalisme entre médecine et société, Lió, Presses universitaires de Lyon, 2010.

J. Casulleras, La astrología de los matemáticos: la matemática aplicada a la astrología a través de la obra de Ibn Mu'ad de Jaén, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2010.

R. Córdoba de la Llave, Ciencia y técnica monetarias en la España bajomedieval, Madrid, Fundación Juanelo Turriano, 2009 [=2010].

M. C. Delgado-Librero (ed.), The Mirror of Jaume Roig: An Edition and an English Translation of MS. Vat. Lat. 4806, Tempe (Az), Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies, 2010.

Ch. Dussin (ed.), Jérôme Fracastor, Syphilis sive morbus gallicus, París, Classiques Garnier (Textes de la Renaissance, 152), 2010.

W. Eamon, The Professor of Secrets: Mystery, Medicine and Alchemy in Renaissance Italy, Washington, D.C., National Geographic, 2010.

J. R. Eyler (ed.), Disability in the Middle Ages: Reconsiderations and Reverberations, Farnham, Ashgate, 2010.

V. de Frutos González (ed.), Flos medicine (Regimen sanitatis Salernitanum): estudio, edición crítica y traducción, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2010.

J. V. García Marsilla, La taula del senyor duc: alimentació, gastronomia i etiqueta a la cort dels ducs reials de Gandia, Gandia, Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell, 2010.

M. L. García-Macho, El léxico del Arte de navegar de Pedro de Medina, Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2010.

J. A. Garzón, Luces sobre el Ingenio, el pionero libro del juego llamado marro de punta, de Juan Timoneda, València, UNED, 2010.

P. Gifreu (sel. i trad.), François Eiximenis, Le Chrétien, traduit du catalan par —, préface de Michel Adroher, Perpinyà, Éditions de la Merci, 2010.

C. Giordano (trad.), Mestre Robert (Roberto de Nola), Livro do Cozinheiro (Libre del Coch): manual de receitas medievais, tradução direta do catalão de —, São Paulo, Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciência Raimundo Lúlio, 2010.

V. Gontero Lauze, Sagesses minérales: médecine et magie des pierres précieuses au moyen âge, París, Classiques Garnier, 2010.

R. Hildebrandt - Th. Gloning (eds.), Hildegard von Bingen, Physica: Liber subtilitatum diversarum naturarum creaturarum, Berlín - Nova York, De Gruyter, 2010, 2 vols.

A. Jones (ed.), Ptolemy in Perspective: Use and Criticism of his Work from Antiquity to the Nineteenth Century, Dordrecht, Springer, 2010.

L. Kalof - W. Bynum, A Cultural History of the Human Body, Oxford, Berg, 2010, 6 vols.

Y. T. Langermann (ed.), Avicenna and his Legacy: A Golden Age of Science and Philosophy, Turnhout, Brepols, 2010.

D. Langslow - B. Maire (eds.), Body, Disease and Treatment in a Changing World: Latin Texts and Contexts in Ancient and Medieval Medicine, Lausana, BHMS, 2010.

S. Lazaris, Art et science vétérinaire à Byzance: formes et fonctions de l'image hippiatrique, Turnhout, Brepols, 2010.

E. Lelli (ed.), L'agricoltura antica: i Geoponica di Cassiano Basso, con la collaborazione di Giorgia Parlato, Cristiana Bernaschi e Francesco G. Giannachi, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010, 2 vols.

A. I. Martín Ferreira (ed.), Medicina y filología: estudios de léxico médico latino en la Edad Media, Turnhout, Brepols, 2010.

P. E. Pormann (ed.), Islamic Medical and Scientific Tradition, Londres, Routledge (Critical concepts in Islamic studies), 2010, 4 vols.

J. Scarborough, Pharmacy and Drug Lore in Antiquity: Greece, Rome, Byzantium, Aldershot, Ashgate Variorum (Variorum Collected Studies Series, CS904), 2010.

A. Schärling, Du zéro à la virgule: les chiffres arabes à la conquête de l'Europe (1143-1585), Lausana, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 2010.

M. Solomon, Fictions of Well-Being: Sickly Readers and Vernacular Medical Writing in Late Medieval and Early Modern Spain, Filadèlfia, University of Pennsylvania Press, 2010.

I. Taavitsainen - P. Pahta (eds.), Early Modern English Medical Texts: Corpus Description and Studies, Amsterdam - Filadèlfia, John Benjamins, 2010.

C. Thomasset - J. Ducos - J.-P. Chambon (eds.), Aux origines de la géologie de l'Antiquité au Moyen Âge: Actes du colloque international 10-12 mars 2005, Paris Sorbonne, París, Honoré Champion, 2010.

W. J. Turner (ed.), Madness in Medieval Law and Custom, Leiden, E. J. Brill, 2010.

I. Ventura (ed.), Ps.-Bartholomaeus Mini de Senis, Tractatus de herbis (Ms London, British Library, Egerton 747), ed. a cura di —, Tavarnuzze (Fi), SISMEL - Edizioni del Galluzzo (Edizione Nazionale «La Scuola Medica Salernitana», 5), 2009 [=2010].

F. Wallis, Medieval Medicine: A Reader, Toronto, University of Toronto Press, 2010.

K. D. Watson, Forensic Medicine in Western Society: A History, Londres - Nova York, Routledge, 2010.

G. Xhayet, Médecine et arts divinatoires dans le monde bénédictin médiéval, París, Classiques Garnier (Savoirs médiévaux, 2), 2010.

 

2009

VI Encuentro de Trabajo sobre Historia de la Contabilidad: ponencias y comunicaciones (Valladolid, 5 a 7 de noviembre de 2008), Madrid, Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), 2009.

Atti XLI Convegno internazionale della Ceramica. Unguenta solis: ceramica da farmacia tra basso medioevo ed età moderna (Savona-Albisola Superiore, 30-31 maggio 2008), Borgo S. Lorenzo (Fi), All'Insegna del Giglio, 2009.

C. Barceló - A. Labarta, Archivos moriscos: textos árabes de la minoría islámica valenciana (1401-1608), València, Universitat de València, 2009.

C. F. Barnes Jr. (ed.), The Portfolio of Villard de Honnecourt (Paris, Bibliothèque nationale de France, MS Fr 19093): A New Critical Edition and Color Facsimile, Farnham, Ashgate, 2009.

A. Ben-Menahem (dir.), Historical Encyclopedia of Natural and Mathematical Sciences, Berlín, Springer (Springer Reference), 2009, 6 vols.

G. Bos - M. R. McVaugh (eds.), Maimonides, On Poisons and the Protection against Lethal Drugs, Provo (Utah), Brigham Young University (Medical Works of Moses Maimonides, 5), 2009.

P. Brummett (ed.), The 'Book' of Travels: Genre, Ethnology, and Pilgrimage, 1250-1700, Leiden, E. J. Brill, 2009.

Ch. Burnett, Arabic into Latin in the Middle Ages: The Translators and their Intellectual and Social Context, Aldershot, Ashgate Variorum (Variorum Collected Studies Series, CS939), 2009.

A. Carré (ed.), Girolamo Manfredi, «Libro llamado el porqué» de Girolamo Manfredi: régimen de salud y tratado de fisiognomonía. Traducción castellana de Pedro de Ribas (1567), San Millán de la Cogolla, CiLengua, 2009.

C. Casagrande - S. Vecchio (eds.), Piacere e dolore: materiali per una storia delle passioni nel Medioevo, Florència, SISMEL - Edizioni del Galluzzo (Micrologus' Library, 29), 2009.

J. Chabás - B. R. Goldstein (eds.), The Astronomical Tables of Giovanni Bianchini, Leiden, E. J. Brill, 2009.

M. Cordero del Campillo - R. Rodríguez Álvarez - O. González Dopazo (eds.), Mosén Manuel Dieç, Libro de albeytería [facsímil, estudi i transcripció de l'edició aragonesa de Saragossa de 1499], Gijón, Ediciones Trea, 2009.

L. DeVun, Prophecy, Alchemy, and the End of Time: John of Rupescissa in the Late Middle Ages, Nova York, Columbia University Press, 2009.

J. E. Díaz Vera - R. Caballero (eds), Textual Healing: Studies in Medieval English Medical, Scientific and Technical Texts, Berna, Peter Lang, 2009.

Á. Fernández de Córdova Miralles - J. Arrizabalaga - M. Toldrà, Cèsar Borja, cinc-cents anys després (1507-2007): tres estudis i una antologia, València, Edicions 3i4 - Institut Internacional d'Estudis Borgians, 2009.

Á. Fernández García, Cartografia medieval: el enigma del mapamundi de 1375, Madrid, Biblioteca Nueva, 2009.

C. Ferragud Domingo, La cura dels animals: menescals i menescalia a la València medieval, Catarroja, Afers, 2009.

C. Ferragud Domingo, Medicina per a un nou regne: el paper de la medicina i els seus practicants en la construcció del regne de València (s. XIII), Alzira, Bromera, 2008 [=2009].

C. Ferrero Hernández, Liber contra venena et animalia venenosa, de Juan Gil de Zamora: estudio preliminar, edición crítica y traducción, Barcelona, Reial Acadèmia de Bones Lletres, 2009.

A. Fidora, Domingo Gundisalvo y la teoría de la ciencia arábigo-aristotélica, Pamplona, EUNSA, 2009.

A. García Espada, Marco Polo y la Cruzada: historia de la la literatura de viajes a las Indias en el siglo XIV, Madrid, Marcial Pons (Ediciones de Historia), 2009.

J. D. Garrido Valls (ed.), Jaume I, Llibre de saviesa (Llibre de doctrina), València, Edicions 3 i 4, 2009.

P. Gautier Dalché, La Géographie de Ptolémée en Occident (IVe-XVIe siècle), Turnhout, Brepols, 2009.

F. M. Gimeno - D. Gozalbo - J. Trenchs (†) (eds.), Ordinacions de la Casa i Cort de Pere el Cerimoniós, València, Universitat de València - Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2009.

F. M. Gimeno Blay - M.ª L. Mandingorra Llavata (eds.), San Vicente Ferrer, Sermones de Cuaresma en Suiza, 1404, València, Ajuntament de València, 2009.

G. Gnoli - A. Panaino (eds.), Kayd: Studies in History of Mathematics, Astronomy and Astrology in Memory of David Pingree, Roma, Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente, 2009.

M. H. Green (ed.), Trotula: un compendio medievale di medicina delle donne, a cura di —, traduzione italiana di Valentina Brancone, Florència, SISMEL - Edizioni del Galluzzo (Edizione Nazionale La Scuola Medica Salernitana, 4), 2009.

J. Hamesse - S. Szyller (eds.), Repertorium initiorum manuscriptorum latinorum medii aevi, 2 vols., Louvain–la–Neuve, Brepols (Textes et Etudes du Moyen Âge, 42, 1-2), 2007- 2009.

R. Hannah, Time in Antiquity, Londres - Nova York, Routledge, 2009.

J. Hannan, God's Philosophers: How the Medieval World Laid the Foundations of Moderns Science, Londres, Icon Books, 2009.

B. A. Henisch, The Medieval Cook, Woodbridge - Rochester (NY), Boydell Press, 2009.

D. Iancou-Agou - É. Nicolas (eds.), Des Tibbonides à Maïmonide: Rayonnement des Juifs andalous en Pays d'Oc médiéval. Colloque international (Montpellier, 13-14 décembre 2004), París, Éditions du Cerf, 2009.

D. Jacquart - A. Paravicini Bagliani (eds.), La Collectio Salernitana di Salvatore de Renzi: Convegno internazionale, Università degli Studi di Salerno, 18-19 giugno 2007, Florència, SISMEL - Edizioni del Galluzzo (Edizione Nazionale «La Scuola Medica Salernitana», 3), 2008 [=2009].

K. L. Jansen - J. Drell - F. Andrews (eds.), Medieval Italy: Texts in Translation, Filadèlfia, University of Pennsylvania Press, 2009 [sumari].

O. Kahl (ed.), Sabur ibn Sahl's Dispensatory in the Recension of the ‘Adudi Hospital, Leiden, E. J. Brill, 2009.

T. Lesieur, Sciences des nombres et spiritualité entre Danube et Meuse (IXe-XIIe siècle), París, Classiques Garnier (Savoirs médiévaux, 1), 2009.

K. D. Lilley, City and Cosmos: The Medieval World in Urban Terms, Londres, Reaktion Books, 2009.

G. Lindenmann-Merz, Infirmarien - Kranken - und Sterbehäuser der Mönche: Eine architekturhistorische Betrachtung der Infirmariekomplexe nordenglischer Zisterzienserklöster, Paderborn, Wilhelm Fink, 2009.

P. O. Long - D. McGee - A. M. Stahl (eds.), The Book of Michael of Rhodes: A Fifteenth-Century Maritime Manuscript, Cambridge, Mass., The MIT Press, 2009, 3 vols.

I. Maffia Scariati (ed.), A scuola con Ser Brunetto: indagini sulla ricezione di Brunetto Latini dal Medioevo al Rinascimento. Atti del convegno internazionale di studi (Università di Basilea, 8-10 giugno 2006), Florència, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2009.

R. Moreno Castillo (ed.), Muhammad b. Musa al-Jwarizmi, El libro del Álgebra, traducción, introducción y notas de —, Tres Cantos (Madrid), Nivola, 2009.

P. Nagy - D. Boquet (eds.), Le sujet des émotions au Moyen Âge, París, Beauchesne, 2009.

H. M. Paavilainen, Medieval Pharmacotherapy, Continuity and Change: Case Studies from Ibn Sina and Some of His Late Medieval Commentators, Leiden, E. J. Brill, 2009.

A. Paravicini Bagliani (ed.), Le monde végétal: médecine, botanique, symbolique, Florència, SISMEL - Edizioni del Galluzzo (Micrologus' Library, 30), 2009.

M. Polo, La descripció del món: llibre de les meravelles, traducció del text integral establert per A.-C. Moule i P. Pelliot; traducció i introduccions de M. Forcano; pròleg i epíleg de F. Ardolino, Barcelona, Proa, 2009.

R. J. Pujades i Bataller (ed.), La carta de Gabriel de Vallseca de 1439, Barcelona, Lumen Artis - Govern de les Illes Balears - Institut d'Estudis Catalans - Biblioteca de Catalunya, 2009.

S. Rapisarda (ed.), Nicole Oresme, Contro la divinazione: consigli antiastrologici al re di Francia (1366), Roma, Carocci (Biblioteca Medievale, 122), 2009.

S. Rapisarda (ed.), «Chescune colur mulez»: ricettario anglo-normanno per la preparazione dei colori (Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Barberiniano Latino 12), Catània, Università degli Studi di Catania, 2009.

B. Rebiger, P. Schäfer et al. (eds.), Sefer ha-Razim: Das Buch der Geheimnisse, 2 vols., Tübingen, Mohr Siebeck (Texts and Studies in Ancient Judaism, 125 i 132), 2009.

D. Scott-Macnab (ed.), The Middle English Text of The Art of Hunting by William Twiti Edited from an Uncatalogued Manuscript in a Private Collection, Ashton-under Lyne, with a Parallel Text of The Anglo Norman L'Art de Venerie by William Twiti Edited from Cambridge, Gonville and Caius College, MS 424/448, Heidelberg, Winter, 2009.

F. Serrano Larráyoz (ed.), Juan Vallés, Regalo de la Vida Humana, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2008 [=2009].

F. Speziale - G. Giurini, Il Trattato aureo sulla medicina attribuito all'imam ‘Ali al-Rida, introduzione, traduzione e note a cura di —, Palerm, Officina di Studi Medievali, 2009.

E. D. Sylla - W. R. Newman (eds.), Evidence and Interpretation in Studies on Early Science and Medicine: Essays in Honor of John E. Murdoch, Leiden, E. J. Brill, 2009.

L. Thorndike & P. Kibre, A Catalogue of Incipits of Mediaeval Scientific Writings in Latin. Versió digital ampliada i actualitzada, a cura de L. Voigts i P. Kurtz: Electronic Thorndike-Kibre (eTK), Voigts-Kurtz Search Program (University of Missouri, Kansas City - Medieval Academy of America), 2009.

J. Tolivar Faes, Hospitales de leprosos en Asturias durante las edades media y moderna, Oviedo, Real Instituto de Estudios Asturianos, 2009 (2a ed.).

J. Torres Ripa - S. Segura Mungía, Historia de las plantas en el mundo antiguo, Bilbao, Universidad de Deusto - CSIC, 2009

L. M. V. Totelin, Hippocratic Recipes: Oral and Written Transmission of Pharmacological Knowledge in Fifth- and Fourth-Century Greece, Leiden, E. J. Brill, 2009.

L. Vezzosi (ed.), La letteratura tecnico-scientifica nel medioevo germanico: Fachliteratur e Gebrauchstexte, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2009.

J. Vijgen, Albertus Magnus: A Selective Bibliography, Nederlands Thomas Genootschap <www.thomisme.org>, 2009.

L. Voigts i P. Kurtz, Scientific and Medical Writings in Old and Middle English. 2a ed. ampliada i actualitzada: Electronic Voigts-Kurtz (eVK2), Voigts-Kurtz Search Program (University of Missouri, Kansas City - Medieval Academy of America), 2009.

F. J. Worstbrock (ed.), Deutscher Humanismus (1480-1520): Verfasserlexikon, vol.1 (A-K), Berlín - Nova York, Walter de Gruyter, 2009.

B. Zipser, John the Physician's Therapeutics: A Medical Handbook in Vernacular Greek, Leiden, E. J. Brill, 2009.

 

2008

M. Agustí, Llibre dels secrets de agricultura, casa rústica y pastoril, Vilafranca del Penedès, Edicions i Propostes Culturals Andana, 2008 [facsímil de l'edició de 1617].

A. Akasoy - Ch. Burnett - R. Yoeli-Tlalim, Astro-Medicine: Astrology and Medicine, East and West, Florència, SISMEL-Edizioni del Galluzzo (Micrologus' Library, 25), 2008.

N. Ambrosetti, L'eredità arabo-islamica nelle scienze e nelle arti del calcolo dell'Europa medievale, Milà, Edizioni Universitarie di Lettere, Economie e Diritto (LED), 2008.

J. Arrizabalaga (ed.), Lluís Alcanyís, Regiment preservatiu e curatiu de la pestilència, Barcelona, Barcino (Els Nostres Clàssics, B 28), 2008.

J. Biard - S. Rommevaux (eds.), Mathématiques et théorie du mouvement (XIVe-XVIe siècles), Villeneuve d'Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2008.

A.-D. von den Brinken, Studien zur Universalkartographie des Mittelalters, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 229), 2008. [sumari]

J. E. Brockopp - Th. Eich (eds.), Muslim Medical Ethics: From Theory to Practice, Columbia, SC, University of South Carolina Press, 2008.

X. Bonillo Hoyos, Literatura al Llibre de Meravelles de Ramon Llull, Barcelona, UOC, 2008.

K. Boulanger - M. Hérold (eds.), Le vitrail et les traités du Moyen Âge à nos jours: actes du XXIIIe colloque international du Corpus Vitrearum (Tours 3-7 juillet 2006), Berna, etc., Peter Lang, 2008 [sumari].

Ch. Burnett (ed.), Ibn Baklarish's Book of Simples: Medical Remedies Between Three Faiths in Twelfth-Century Spain, Oxford, Oxford University Press, 2008.

G. de Callataÿ - B. van den Abeele (eds.), Une lumière venue d'ailleurs: héritages et ouvertures dans les encyclopédies d'Orient et d'Occident au Moyen Âge. Actes du colloque de Louvain-la-Neuve, 19-21 mai 2005, Turnhout, Brepols, 2008.

E. Calvo - M. Comes - R. Puig - M. Rius (eds.), A Shared Legacy: Islamic Science East and West. Homage to Professor J. M. Millás Vallicrosa, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2008.

F. Capaccioni (ed.), Liber avium viventium de rapina, Turnhout, Brepols (Textes vernaculaires du moyen âge, 7), 2008.

S. Conte (ed.), I viaggi del Milione: itinerari testuali, vettori di trasmissione e metamorfosi del Devisement du monde di Marco Polo e Rustichello da Pisa nella pluralità delle attestazioni. Atti del Convegno internazionale (Venezia, 6-8 ottobre 2005), Roma, Tiellemedia, 2008.

M.-N. Costa (ed.), Jaume Roig, Miroir: le livre des femmes. Traduction du poème valencien en prose française par —, Tolosa de Llenguadoc, Anacharsis, 2008.

Y. Coutant, Dictionnaire historique et technique du moulin dans le nord de la France, de Lille à Cambrai du 13e au 18e siècle, Turnhout, Brepols (De diversis artibus), 2008.

K. Cregan, The Theatre of the Body: Staging Death and Embodying Life in Early Modern London, Turnhout, Brepols (Late Medieval and Early Modern Studies, 10), 2008.

S. Daynes-Diallo, Ars medicina: Médecine et savoir au XVIe siècle, París, Réunion des musées nationaux, 2008.

P. Dendle - A. Touwaide (eds.), Health and Healing from the Medieval Garden, Woodbridge, Boydell & Brewer, 2008.

S. Dörr - R. Wilhelm (eds.), Transfert des savoirs au Moyen Âge / Wissenstransfer im Mittelalter: actes de l'Atelier franco-allemand (Heidelberg, 15-18 janvier 2008), Heidelberg, Universitätsverlag Winter, 2008.

J. Elfassi - A. Andrés Sanz - J. C. Martín (eds.), L'édition critique des œuvres d'Isidore de Séville: les recensions multiples. Actes du colloque organisé à la Casa de Velázquez et à l'Université Rey Juan Carlos de Madrid, París, Institut d'Études Augustiniennes, 2008.

A. Fidora - J. E. Rubio (eds.), Raimundus Lullus: An Introduction to his Life, Works and Thought, Turnhout, Brepols (Corpus Christianorum: Continuatio Mediaevalis, 214 / Raimundus Lullus Opera latina: Supplementum Lullianum, 2), 2008 [sumari].

P. Freedman, Out of the East: spices and the medieval imagination, New Haven, Yale University Press, 2008.

M. Gadebusch Bondio - Th. Ricklin (eds.), Exempla medicorum: Die Ärzte und ihre Beispiele (14.-18. Jahrhundert), Florència, SISMEL - Edizioni del Galluzzo (Micrologus' Library, 26), 2008.

A. García González (ed.), Alphita , edición crítica y comentario de —, Florència, SISMEL - Edizioni del Galluzzo (Edizione Nazionale "La Scuola Medica Salernitana", 2), 2007.

R. Gausachs i Calvet, Les herbes remeieres, de la cultura popular al fàrmac: una aproximació etnobotànica, vol. 2, Barcelona, Rafael Dalmau, 2008.

F. M. Gimeno Blay, Scripta manent: de las ciencias auxiliares a la historia de la cultura escrita, Granada, Universidad de Granada, 2008.

M. Goyens - P. de Leemans - A. Smets (eds.), Science Translated: Latin and Vernacular Translations of Scientific Treatises in Medieval Europe, Lovaina, Universitaire Pers Leuven, 2008.

M. H. Green, Making Women's Medicine Masculine: The Rise of Male Authority in Pre-Modern Gynaecology, Oxford, Oxford University Press, 2008.

D. Guixeras i X. Renedo (eds.), Francesc Eiximenis, An Antology, trad. anglesa de R. D. Hughes, Barcelona-Woobrigde, Barcino-Tamesis, 2008.

Ch. Heimerl (ed.), The Middle English Version of William of Saliceto's Anatomia. A Critical Edition Based on Cambridge, Trinity College Ms R. 14.41 with a Parallel Text of The Medieval Latin Anatomia, Edited from Leipzig, Universitätsbibliothek Ms 1177, Heidelberg, Winter, 2008.

A. Hiatt, Terra Incognita: Mapping the Antipodes before 1600, Chicago, University of Chicago Press, 2008.

C. B. Hieatt (ed.), A Gathering of Medieval English Recipes, Turnhout, Brepols, 2008.

P. Horden, Hospitals and Healing from Antiquity to the Later Middle Ages, Aldershot, Ashgate Variorum, 2008.

T. Hunt (ed.), An Old French Herbal (Ms Princeton U.L. Garrett 131), Turnhout, Brepols (Textes vernaculaires du moyen âge, 4), 2008.

P. T. Keyser - G. Irby-Massie (eds.), Encyclopedia of Ancient Natural Scientists: The Greek Tradition and its Many Heirs, Londres - Nova York, Routledge, 2008.

C. Lautier - D. Sandron et al. (eds.), Antoine de Pise: l'art du vitrail vers 1400, París, Éditions du CTHS, 2008.

C. Leonardi - F. Santi (eds.), Natura, scienze e società medievali: studi in onore di Agostino Paravicini Bagliani, Florència, SISMEL - Edizioni del Galluzzo, 2008.

E. Lev - Z. Amar, Practical Materia Medica of the Medieval Eastern Mediterranean According to the Cairo Genizah, Leiden, Brill, 2008.

Maimonides, On Asthma, ed. G. Bos i M. R. McVaugh, vol. 2 (Critical Editions of Hebrew and Latin Translations), Provo (Utah), Brigham Young University (Medical Works of Moses Maimonides), 2008.

C. Martello - Ch. Militelo - A. Vella (eds.), Cosmogonie e cosmologie nel Medioevo: Atti del convegno della Società italiana per lo studio del pensiero medievale (S.I.S.P.M.) (Catania, 22-24 settembre 2006), Louvain la Neuve, F.I.D.E.M. (Textes et études du Moyen Âge, 46), 2008.

Morgan, Nigel - Thomson, Rodney M. (eds.), The Cambridge History of the Book in Britain (1100-1400), Cambridge, Cambridge University Press (The Cambridge History of the Book in Britain, 2), 2008.

M. Ouerfelli, Le sucre: production, commercialisation et usages dans la Méditerranée orientale, Leiden, Brill, 2008.

M. A. Pallarés Jiménez, La imprenta de los incunables de Zaragoza y el comercio internacional del libro a finales del siglo XV, Saragossa, Institución Fernando el Católico, 2008.

B. Patar (ed.), Alberti de Saxonia Quaestiones in Aristotelis De caelo, Louvain-la-Neuve, Institut Supérieur de Philosophie - Peeters, 2008.

A. Petrucci, Una lliçó de paleografia, València, Universitat de València, 2008.

P. E. Pormann (ed.), Rufus of Ephesus, On Melancholy, Tübingen, Mohr Siebeck, 2008.

M. N. Sánchez González de Herrero, El Libro del Tesoro de Brunetto Latini en los manuscritos medievales conservados en la Biblioteca de la Universidad de Salamanca, Vigo, Editorial Academia del Hispanismo, 2008.

Mª. T. Santamaría Hernández (ed.), La transmisión de la ciencia desde la Antigüedad al Renacimiento, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2008.

J. Santanach (ed.), The Book of Sent Soví: Medieval Recipes from Catalonia, trad. anglesa de R. Vogelzang, Barcelona-Woodridge, Barcino-Tamesis, 2008.

A. A. Settia, De re militari: Pratica e teoria nella guerra medievale, Roma, Viella (I libri di Viella, 83), 2008.

L. Ph. Sloos, Warfare and the Age of Printing: Catalogue of Early Printed Books From Before 1801 in Dutch Military Collections with Analitical Bibliographic Descriptions of 10.000 Works, 4 vols., Leiden, Brill, 2008.

A. M. Smith - A. Pinto Cardoso (eds.), O tratado dos olhos de Pedro Hispano, Porto, Alêtheia - FMR/Franco Maria Ricci - Fundação Champalimaud, 2008.

J. M. Steele, A Brief Introduction to Astronomy in the Middle East, Londres-San Francisco-Beirut, Saqi Books, 2008.

R. J. A. Talbert - R. W. Unger (eds.), Cartography in Antiquity and the Middle Ages: fresh perspectives, new methods, Leiden, Brill (Technology and change in history, 10), 2008.

The Road to Santiago and Pilgrimage, monogràfic de La corónica, 36(2) (2008).

A. Valentinetti Mendi (ed.), Marco Polo, Libro del famoso Marco Polo = Libro de le cose mirabile, Logronyo, Instituto de Estudios Riojanos - Ayuntamiento de Logroño, 2008.

E. Valls i Pujol (dir.), Regest dels documents de l'Arxiu Diocesà de Barcelona relatius als jueus, Barcelona, Promocions Publicacions Universitàries - Institut d'Estudis Món Juïc, 2008.

M. Van der Lugt - Ch. de Miramon (eds.), L'hérédité entre Moyen Âge et Époque moderne: perspectives historiques, Florència, SISMEL - Edizioni del Galluzzo (Micrologus' Library, 27), 2008.

D. L. Willard, Le livre dans la société juive médiévale de la France du Nord, París, Éditions du Cerf, 2008.

A. Willemsen, Back to the Schoolyard: The Daily Practice of Medieval and Renaissance Education, Turnhout, Brepols, 2008.

 

2007

A. Alberni (ed.), Speculum al foder, amb una postil·la de Ll. Cifuentes, Bellcaire d'Empordà, Edicions Vitel·la, 2007.

Bartholomaeus Anglicus, De proprietatibus rerum, vol. 1 (Introduction générale, Prohemium, et Libri I-IV), ed. a cura de B. van den Abeele, H. Meyer, M. W. Twoney, B. Roling i R. J. Long, Turnhout, Brepols (De diversis artibus, 78), 2007.

Bartholomaeus Anglicus, De proprietatibus rerum, vol. 6 (Liber XVII), ed. a cura de I. Ventura, Turnhout, Brepols (De diversis artibus, 79), 2007.

I. Beceiro Pita, Libros, lectores y bibliotecas en la España medieval, Múrcia, Nausícaä, 2007.

P. G. Beltrami - P. Squillacioti - P. Torri - S. Vatteroni (ed. i trad.), Brunetto Latini, Tresor, ed. i trad. it. a cura de —, Torí, Einaudi (I millenni), 2007.

J. Benavent, Biblioteca dispersa: manuscrits i incunables valencians del segles XIV al XVII, València, Diputació de València, 2007 (llibre + CD-Rom).

Ph. Bernardi - D. Boisseuil (eds.), La nature en partage: connaître et exploiter les ressources naturelles, dossier monogràfic de la revista Médiévales: Langue, Textes, Histoire, 53 (2007), pp. 5-122.

O. Bertrand - H. Gerner - B. Stumpf (eds.), Lexiques scientifiques et techniques: constitution et approche historique, París, École Polytechnique, 2007, 272 pp.

A. Bonner, The Art and Logic of Ramon Llull: A User's Guide, Leiden, Brill, 2007.

B. S. Bowers (ed.), The Medieval Hospital and Medical Practice, Aldershot, Ashgate, 2007.

M. T. Cam (ed.), La médecine vétérinaire antique: sources écrites, archéologiques, iconographiques. Actes du colloque international de Brest, 9-11 septembre 2004, Université de Bretagne occidentale, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2007.

A. Carré, Narrativa catalana medieval en vers (El Jaufré i l'Espill de Jaume Roig), Barcelona, Editorial UOC (Manuals, 112), 2007.

N. Castejón, Aproximació a l'estudi de l'Hospital de la Santa Creu de Barcelona, Barcelona-Lleida, Fundació Noguera-Pagès, 2007.

Les Concòrdies dels apotecaris de Barcelona del segle XVI, 4 vols. (1: Estudis; 2-4: Facsímils de les Concòrdies de 1511, 1535 i 1587), Barcelona, Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya-Universitat de Barcelona, 2007.

Coumert, M., Origines des peuples: les récits du Haut Moyen Âge occidental (550-850), París, Institut d'Études Augustiniennes, 2007.

M. Cristiani - C. Panti - G. Perillo (eds.), «Harmonia mundi»: musica mondana e musica celeste fra Antichità e Medioevo, Florència, SISMEL-Ed. del Galluzzo (Micrologus' Library, 19), 2007.

Critical Cluster on Magic in Medieval Spain, monogràfic de La corónica, 36(1) (2007).

B. Delaurenti, La puissance des mots - «Virtus verborum»: débats doctrinaux sur le pouvoir des incantations au Moyen Âge, París, Éditions du Cerf, 2007.

I. Draelants (ed.), Le Liber de virtutibus herbarum, lapidum et animalium (Liber aggregationis): un texte à succès attribué à Albert le Grand, Florència, SISMEL - Edizioni del Galluzzo (Micrologus' Library, 22), 2007.

J. Escobedo (ed.), Un incunable científic català: la Suma de la art de arismètica de Francesc Santcliment, 2 vols., Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 2007 [edició facsímil] [més informació].

A. Ferraces Rodríguez (ed.), Tradición griega y textos médicos latinos en el período presalernitano. Actas del VIII coloquio internacional "Textos médicos latinos antiguos" (A Coruña, 2-4 septiembre 2004), La Corunya, Universidad de A Coruña, 2007.

P. Freedman (ed.), Food: The History of Taste, Berkeley - Londres, University of California Press - Thames & Hudson, 2007.

C. Galderisi - C. Pignatelli (eds.), La traduction vers le moyen français: aActes du IIe colloque de l'AIEMF, Poitiers, 27-29 avril 2006, Turnhout, Brepols (The Medieval Translator, 11), 2007.

J. A. Garzón, Estudio del tratado ajedrecístico de Luca Pacioli, València, Pentagraf, 2007.

R. Gausachs i Calvet, Les herbes remeieres, de la cultura popular al fàrmac: una aproximació etnobotànica, vol. 1, Barcelona, Rafael Dalmau, 2007.

M. Guérin-Beauvois - J.-M. Martin (eds.), Bains curatifs et bains hygiéniques en Italie de l'Antiquité au Moyen Âge, Rome, École française de Rome, 2007.

B. M. Gutiérrez Rodilla, La esforzada reelaboración del saber: repertorios médicos de interés lexicográfico anteriores a la imprenta, San Millán de la Cogolla, Cilengua, 2007.

B. D. Haage - W. Wegner [en col·lab. amb G. Keil - H. Haage-Naber], Deutsche Fachliteratur der Artes in Mittelalter und früher Neuzeit, Berlín, Erich Schmidt, 2007 [sumari].

J. Henderson, The Medieval World of Isidore of Seville: Truth from Words, Cambridge, Cambridge University Press, 2007.

N. Hiscock, The Symbol at Your Door: Number and Geometry in Religious Architecture in the Greek and Latin Middle Ages, Aldershot, Ashgate, 2007.

Th. Hockey (dir.), The Biographical Encyclopedia of Astronomers, Nova York, Springer, 2007.

D. Jacquart - A. Paravicini Bagliani (eds.), La Scuola Medica Salernitana: gli autori e i testi, Florència, SISMEL-Ed. del Galluzzo (Edizione Nazionale «La Scuola Medica Salernitana», 1), 2007.

J. Jenkins - O. Bertrand (eds.), The Medieval Translator / Traduire au Moyen Age, Turnhout, Brepols (The Medieval Translator, 10), 2007.

Kahl, O. (ed.), The Dispensatory of Ibn at-Tilmid: Arabic Text, English Translation, Study and Glossaries, Leiden, Brill, 2007.

V. J. Katz (ed.), The Mathematics of Egypt, Mesopotamia, China, India and Islam: A Sourcebook, Princeton, Princeton University Press, 2007.

M. A. Ladero Quesada, Países y hombres de la Edad Media, Granada, Universidad de Granada, 2007.

M. Lamarca, Llibres impresos a Espanya durant el segle XVI: Biblioteca de la Universitat de Barcelona. Catàleg abreujat, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2007.

C. López Rodríguez, ¿Qué es el Archivo de la Corona de Aragón?, Saragossa, Mira Editores, 2007.

T. Martínez Romero, Tòpics literaris, traducció medieval i tradició romànica. Discurs de recepció de — com a membre numerari de la Secció Històrico-Arqueològica, llegit el dia 21 de juny de 2007, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 2007.

L. Moulinier-Brogi - N. Weill-Parot (eds.), Le livre de science, du copiste à l'imprimeur, dossier monogràfic de la revista Médiévales: Langue, Textes, Histoire, 52 (2007), pp. 7-134.

J.-M. Nicolle (ed.), Nicolas de Cues: les écrits mathématiques. Presentation, traduction et notes par —, París, Honoré Champion, 2007.

M. Nicoud, Les régimes de santé au Moyen Âge: naissance et diffusion d'une écriture médicale en Italie et en France (XIIIe-XVe siècle), 2 vols., Roma, École française de Rome (Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 333), 2007.

F. Novoa (coord.), Viajes y viajeros en la España medieval, Barcelona, Lunwerg, 2007.

L. Paterson, Nel mondo dei trovatori: storia e cultura di una società medievale, Roma, Viella, 2007.

P. E. Pormann - E. Savage-Smith, Medieval Islamic Medicine, Edimburg, Edinburgh University Press, 2007 [ed. per a Nord-amèrica: Washington, Georgetown University Press, 2007; ed. per a l'Orient Mitjà: El Caire, American University of Cairo Press, 2007].

F. Pucci Donati, Dieta, salute, calendari: dal regime stagionale antico ai "regimina mensium" medievali: origine di un genere nella letteratura medica occidentale, Spoleto, Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2007.

R. J. Pujades i Bataller, Les cartes portolanes: la representació medieval d'una mar solcada, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans-Institut Cartogràfic de Catalunya-Institut Europeu de la Mediterrània, 2007 (llibre + DVD).

B. Ribémont, Sexe et amour au Moyen Âge, París, Klincksieck (50 Questions), 2007.

M. Riera i Blanco, L'Estudi General d'Arts i Medicina de Barcelona (segles XV i XVI), Manresa, Publicacions de l'Arxiu Històric de les Ciències de la Salut, 2007.

M. N. Sánchez González de Herrero, "De las partes de la tierra y de diversas provincias" o las versiones castellanas del libro XV de De proprietatibus rerum, de Bartolomé Anglico, Vigo, Editorial Academia del Hispanismo, 2007.

J. Santanach (ed.), Llibre de Sent Soví, Barcelona, Barcino (Biblioteca Barcino, 4), 2007.

S. Simon, «Si je le veux, il mourra!»: maléfices et sorcellerie dans la campagne genevoise (1497-1530), Lausana, Université de Lausanne (Cahiers Lausannois d'Histoire Médiévale, 42), 2007.

N. G. Siraisi, History, Medicine, and the Traditions of Renaissance Learning: Cultures of Knowledge in the Early Modern World, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2007.

G. Stabile, Dante e la filosofia della natura: percezioni, linguaggi, cosmologie, Florència, SISMEL-Ed. del Galluzzo (Micrologus' Library, 20), 2007.

S. Swain (ed.), Seeing the Face, Seeing the Soul: Polemon's Physiognomy from Classical Antiquity to Medieval Islam, Oxford, Oxford University Press, 2007.

C. Vela i Aulesa, Especiers i candelers a Barcelona a la Baixa Edat Mitjana: testaments, família i sociabilitat, 2 vols., Barcelona, Fundació Noguera, 2007. Previsualització del vol. 1.

J. Vernet i Ginés - R. Parés i Farràs (dirs.), La ciència en la història dels Països Catalans, vol. 2 (Del naixement de la ciència moderna a la Il·lustració), València, Institut d'Estudis Catalans-Universitat de València, 2004.

N. Weill-Parot (ed.), Jérôme Torrella  (Hieronymus Torrella), Opus praeclarum de imaginibus astrologicis. Edité, présenté et annoté par —, Florència, SISMEL-Edizioni del Galluzzo (Micrologus' Library, 23), 2007.

2006

J. Arrizabalaga - À. Martínez Vidal - J. Pardo Tomás, La salut en la història d'Europa, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2006.

B. Basile (ed.), Marbodo di Rennes, Lapidari. La magia delle pietre preziose. Testo latino a fronte, Roma, Carocci, 2006.

A. Bonner - A. Bujosa Homar (dirs.), Història de la Ciència a les Illes Balears, vol. 1 (L'Edat Mitjana), Palma, Govern de les Illes Balears: Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, 2006.

A.-F. Cannella (ed.), Gemmes, verre coloré, fausses pierres précieuses au Moyen Âge: le quatrième livre du Trésorier de Philosophie naturelle des pierres précieuses de Jean d'Outremeuse, Lieja - Ginebra, Université de Liège - Librairie Droz, 2006.

M. Caparrini, La letteratura culinaria in bassotedesco medio: un'indagine linguistica e storico-culturale sulla base del ricettario di Wolfenbüttel (cod. Guelf. Helmst. 1213), Göppingen, Kümmerle, 2006.

G. Carbonaro - M. Cassarino - E. Creazzo - G. Lalomia (eds.), Medioevo romanzo e orientale. Il viaggio nelle letterature romanze e orientali. V Colloquio Internazionale. VII Convegno della Società Italiana di Filologia Romanza (Catania-Ragusa 24-27 settembre 2003), Atti a cura di —, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006.

A. Carré (ed.), Jaume Roig, Espill. Edició, traducció i comentaris de —, Barcelona, Quaderns Crema, 2006.

Ll. Cifuentes, La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement, Barcelona, Universitat de Barcelona-Palma, Universitat de les Illes Balears (Col·lecció Blaquerna, 3), 2006 [2a edició revisada i ampliada] [sumari].

G. Contini, Frammenti di Filologia Romanza: scritti di ecdotica e linguistica (1932-1989), ed. a cura de G. Breschi, 2 vols., Florència, SISMEL-Ed. del Galluzzo (Archivio Romanzo, 11), 2006. [inclou: "Un trattatello astrologico su Maometto" (1938), "Un trattatello astrologico provenzale (1938), "Due lapidari provenzale" (1938), i "Un poemetto provenzale di argomento geomantico" (1940)].

A. Corbini, La teoria della scienza nel XIII secolo: i commenti agli Analitici Secondi, Florència, SISMEL-Ed. del Galluzzo (Corpus Philosophorum Medii Aevii. Testi e Studi, 20), 2006.

N. Coquery - F. Menant - F. Weber (eds.), Écrire, compter, mesurer: vers une histoire des rationalités pratiques, París, Éd. rue d'Ulm, 2006.

G. M. Cropp (ed.), Le Livre de Boece de Consolacion. Édition critique par —, Ginebra, Droz, 2006.

P. De Leemans - M. Goyens (eds.), Aristotle's Problemata in Different Times and Tongues, Lovaina, Universitaire Pers Leuven, 2006.

M.-C. Déprez-Masson (ed.), Technique, mot et image: le "De re metallica" d'Agricola, Turnhout, Brepols (De diversis artibus, 75), 2006.

A. Derolez, The Palaeography of Gothic Manuscript Books: From the Twelfth to the Early Sixteenth Century, Cambridge, Cambridge University Press, 2006 (segona edició).

Dioscórides, Sobre los remedios medicinales: estudios y traducción (manuscrito de Salamanca), traducción de A. López Eire y F. Cortés Gabaudán; anotaciones e índices de F. Cortés Gabaudán; estudios de B. Mª. Gutiérrez Rodilla y Mª. C. Vázquez de Benito; prólogo de A. Esteller, Salamanca, Universidad de Salamanca (Obras de referencia, 25), 2006.

G. Federici Vescovini - V. Sorge - C. Vinti (eds.), Corpo e anima, sensi interni e intelletto dai secoli XIII-XIV ai post-cartesiani e spinoziani, Turnhout, Brepols, 2006.

M. Feingold - V. Navarro-Brotons (eds.), Universities and Science in the Early Modern Period, Dordrecht, Springer (Archimedes, 12), 2006.

C. Fisher, Las flores en los manuscritos medievales, Madrid, Ediciones Turner, 2006.

L. Formisano (ed.), «Iddio ci dia buon viaggio e guadagno»: Firenze, Biblioteca Riccardiana, ms. 1910 (Codice Vaglienti), Florència, Edizioni Polistampa (Biblioteca Riccardiana, 10), 2006.

R. Forster (ed.), Das Geheimnis der Geheimnisse: Die arabischen und deutschen Fassungen des pseudo-aristotelischen Sirr al-asrar / Secretum secretorum, Wiesbaden, Reichert, 2006.

S. Gaukroger, The Emergence of a Scientific Culture: Science and the Shaping of Modernity (1210-1685), Oxford, Oxford University Press, 2006.

F. Gimeno Blay, Escribir, reinar: la experiencia gráfico-textual de Pedro IV el Ceremonioso (1336-1387), Madrid, Abada Editores, 2006.

S. Giralt (ed.), [Arnau de Vilanova], Epistola de reprobacione nigromantice ficcionis (De improbatione maleficiorum), edidit et praefatione et commentariis instruxit —, Barcelona, Universitat de Barcelona-Fundació Noguera (Arnaldi de Villanova Opera Medica Omnia, VII.1), 2006.

J. A. Givens - K. M. Reeds - A. Touwaide (eds.), Visualizing Medieval Medicine and Natural History (1200–1550), Aldershot, Ashgate, 2006.

E. Grant, Science and Religion, 400 B.C. to A.D. 1550: From Aristotle to Copernicus, Westport, Greenwood Press (Greenwood Guides to Science and Religion), 2006.

Mª. E. Herrera (ed.), Marbodus Redonensis, Liber lapidum / Lapidario, [bilingue latin-espagnol], edité, traduit et commenté par —, París, Les Belles Lettres (Auteurs latins du Moyen Âge, 15), 2006.

Il Segreto / The Secret, Florència, SISMEL-Ed. del Galluzzo (Micrologus: Natura, Scienze e Società Medievali, 14), 2006.

C. Kappler - S. Thiolier-Méjean (eds.), Alchimies: Occident-Orient. Actes du colloque tenu en Sorbonne les 13, 14 et 15 décembre 2001, París, l'Harmattan, 2006.

B. Laurioux, Gastronomie, humanisme et société à Rome au milieu du XVe siècle: autour du De honesta voluptate de Platina, Florència, SISMEL-Ed. del Galluzzo (Micrologus' Library, 14), 2006.

R. Librandi - R. Piro (eds.), Lo scaffale della biblioteca scientifica in volgare (secoli XIII-XVI): Atti del Convegno (Matera, 14-15 ottobre 2004), Florència, SISMEL-Ed. del Galluzzo (Micrologus: Natura, Scienze e Società Medievali, 16), 2006.

P. Magdalino - M. Mavroudi (eds.), The Occult Sciences in Byzantium, Ginebra, La Pomme d'Or, 2006.

P. Mane, Le travail à la campagne au Moyen Age: étude iconographique, París, Picard, 2006.

M. McVaugh, The Rational Surgery of the Middle Ages, Florència, SISMEL-Ed. del Galluzzo (Micrologus' Library, 15), 2006.

K. Park, Secrets of Women: Gender, Generation, and the Origins of Human Dissection, Nova York, Zone Books, 2006.

C. Peña - F. Girón, La prevención de la enfermedad en la España Bajo Medieval, Granada, Universidad de Granada, 2006 (sumari).

M. Pereira (ed.), Alchimia: i testi della tradizione occidentale, Milà, Mondadori (I Meridiani), 2006.

R. Porter (ed.), The Cambridge History of Medicine, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.

J.-M. Privat (ed.), Dragons: entre sciences et fictions, París, CNRS, 2006. [Présentation].

C. Rider, Magic and Impotence in the Middle Ages, Oxford, Oxford University Press, 2006.

A. A. Settia, Tecniche e spazi della guerra medievale, Roma, Viella (I libri di Viella, 58), 2006.

Cl. Thomasset (ed.), L'écriture du texte scientifique: des origines de la langue française au XVIIIe siècle, París, Publications de l'Université de Paris-Sorbonne, 2006.

M. Temmen, Das Abdinghofer Arzneibuch: Edition und Untersuchung einer Handschrift mittelniederdeutscher Fachprosa, Colònia - Weimar -Viena, Böhlau, 2006.

Transforming the Medieval World: Uses of Pragmatic Literacy in the Middle Ages. A CD-ROM and Book, Turnhout, Brepols, 2006.

T. Van Hemelryck - C. Van Hoorebeeck (eds.), L'écrit et le manuscrit à la fin du Moyen Âge, Turnhout, Brepols, 2006.

A. Ventura i Conejero - E. Balaguer i Perigüell - F. Asensi i Botet et al., Lluís Alcanyís, 500 anys (Xàtiva, 1440?-València, 1506), Xàtiva, Ulleye, 2006.

A. Zarzoso i Orellana, L'exercici de la medicina a la Catalunya de la Il·lustració, Manresa, Publicacions de l'Arxiu Històric de les Ciències de la Salut, 2006.

2005

B. van den Abeele (éd.), Bestiaires médiévaux: nouvelles perspectives sur les manuscrits et les traditions textuelles. Communications présentées au XVe Colloque de la Société Internationale Renardienne (Louvain-la-Neuve, 19-22 août 2003), Turnhout, Brepols, 2005.

B. van den Abeele - H. Meyer (éds.), Bartholomaeus Anglicus, De proprietatibus rerum. Texte latin et réception vernaculaire - Lateinischer Text und volkssprachige Rezeption, Turnhout, Brepols (De diversis artibus, 74), 2005.

G. Bos, Ch. Burnett - T. Langermann, Hebrew Medical Astrology: David Ben Yom Tov, Kelal Qatan. Original Hebrew Text, Medieval Latin Translation and Modern English Translation, Philadelphia, American Philosophical Society (Transactions of the American Philosophical Society, 95, part 5), 2005

Ch.-M. Briquet et al., The Briquet Album: A Miscellany on Watermarks, Supplementing Dr. Briquet's les filigranes, Mansfield Centre, Martino Publishing-Krown & Spellman, 2005 [reimpr. de: Hilversum, Paper Publications Society, 1952].

R. N. Cornet i Arboix - M. Torras i Serra (eds.), El Receptari de Manresa: estudi i transcripció (segle XIV), 2 vols., Manresa, Publicacions de l'Arxiu Històric de les Ciències de la Salut, 2005.

A. Ferraces Rodríguez (ed.), Isidorus medicus: Isidoro de Sevilla y los textos de medicina, La Corunya, Universidad de A Coruña, 2005.

C. Ferragud Domingo, Medicina i promoció social a la Baixa Edat Mitjana (Corona d'Aragó, 1350-1410), Madrid, CSIC (Estudios sobre la ciencia, 36), 2005.

J. M. Fradejas Rueda (ed.), Los libros de caza, Tordesillas, Instituto de Estudios de Iberoamérica y Portugal - Seminario de Filología Medieval - Universidad de Valladolid, 2005.

M. Gadebush Bondio (ed.), Blood in History and Blood Histories, Florència, SISMEL-Ed. del Galluzzo (Micrologus' Library, 13), 2005.

Ch. Gadrat, Une image de l'Orient au XIVe siècle: les Mirabilia descripta de Jordan Catala de Sévérac, París, École nationale des chartes (Mémoires et documents, 78), 2005.

D. Gottschall (ed.), Testi cosmografici, geografici e odeporici del medioevo germanico, Turnhout, Brepols, 2005.

B. Guineau, Glossaire des matériaux de la couleur et des termes techniques employés dans les recettes de couleurs anciennes, Turnhout, Brepols (De diversis artibus, 73), 2005.

D. Guixeras - X. Renedo (eds.), Francesc Eiximenis, Llibres, mestres i sermons: antologia de textos, Barcelona, Barcino (Biblioteca Barcino, 2), 2005.

M. Hageman - M. Mostert (eds.), Reading Images and Texts: Medieval Images and Texts as Forms of Communication, Turnhout, Brepols, 2005.

M. Horchler, Die Alchemie in der deutschen Literatur des Mittelalters: ein Forschungsbericht über die deutsche alchemistische Fachliteratur des ausgehenden Mittelalters, Baden-Baden, Deutscher Wissenschafts-Verlag, 2005 [sumari].

Ibn Battuta, Els viatges, traducció de M. Castells i M. Forcano, Barcelona, Proa (A tot vent, 430), 2005.

M. ibn Nawbajt, Kitab al-azmina wa-l-duhur / Tratado de astrología mundial. Edición del texto árabe, introducción y notas por A. Labarta. Análisis del contenido astronómico por A. Mestres, València, Universitat de València (Àrea d'Estudis Àrabs i Islàmics), 2005.

D. Jacquart - Ch. Burnett (eds.), Scientia in Margine: études sur les marginalia dans les manuscrits scientifiques du Moyen Age à la Renaissance, Ginebra, Droz (Hautes études médiévales et modernes, 88), 2005.

D. James-Raoul - O. Soutet (dir.), Par les mots et les textes: mélanges de langue, de littérature et d'histoire des sciences médiévales offerts à Claude Thomasset, París, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 2005 (sumari).

M.-N. Jomini - M.-H. Moser - Y. Rod, Les hôpitaux vaudois au Moyen Âge: Lausanne, Lutry, Yverdon, Lausana, Université de Lausanne (Cahiers Lausannois d'Histoire Médiévale, 37), 2005.

S. Kelly - J. J. Thompson (eds.), Imagining the Book, Turnhout, Brepols, 2005.

La pelle umana / The Human Skin, Florència, SISMEL-Ed. del Galluzzo (Micrologus: Natura, Scienze e Società Medievali, 13), 2005.

L'Atles Català (1375), Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2005.

Ch. H. Lohr, Latin Aristotle Commentaries. V. Bibliography of Secondary Literature, Florència, SISMEL-Ed. del Galluzzo (Corpus Philosophorum Medii Aevi. Subsidia, 15 ), 2005.

M. A. Martí Escayol, La construcció del concepte de natura a l'edat moderna: natura i identitat en el pensament català dels segles XVI i XVII, Bellaterra, Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona (Monografíes Manuscrits, 6), 2005.

M. C. Montaner i Garcia - A. Casassas Ymbert, Imago Cataloniae: Mapes de Catalunya, empremtes de la història / Les cartes de la Catalogne, des empreintes de l'histoire, Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya-Lunwerg, 2005 [ed. paral·lala en castellà/anglès].

V. Mouchet, Il "Bestiario" di un autore trecentesco: repertorio ipertestuale delle occorrenze zoonime nelle opere volgari di Giovanni Boccaccio, Fregene (Roma), Edizioni Spolia (Media Aetas: Collana di studi medievali diretta da Teresa Nocita, 1), 2005.

A. Mounier-Kuhn, Chirurgie de guerre: le cas du Moyen Âge, París, Économica, 2006.

P. Nobel - F. La Brasca - A. Perifano (eds.), La transmission des savoirs au Moyen Âge et à la Renaissance: actes du colloque international... à Besançon et à Tours, du 24 au 29 mars 2003, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2005, 2 vols. [vol. 2]

J. North, God's Clockmaker: Richard of Wallingford and the Invention of Time, Londres, Hambledon & London, 2005.

J. Perarnau i Espelt (ed.), Actes de la II Trobada internacional d'estudis sobre Arnau de Vilanova, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 2005 [també a: Arxiu de Textos Catalans Antics, 23-24 (2004-2005) (sumari)].

K. L. Raber - T. J. Tucker (eds.), The Culture of the Horse: Status, Discipline, and Identity in the Early Modern World, Nova York, Palgrave Macmillan, 2005.

S. Rapisarda (ed.), Manuali medievali di chiromanzia, [ed.] a cura di —, traduzioni e note di R. M. Piccione e S. Rapisarda, Roma, Carocci, 2005.

X. Renedo (ed.), Francesc Eiximenis, Dotzè llibre del Crestià, I,1, ed. de —, coord. de S. Martí, amb la col·lab. d'E. Bassegoda, M. Cabré, M. Galí et al., Girona, Universitat de Girona-Diputació de Girona (Obres de Francesc Eiximenis, 1), 2005.

M. Rey Bueno, Los libros malditos: textos mágicos, prohibidos, secretos, condenados y perseguidos, Madrid, Edaf, 2005.

P. Rinoldi - G. Ronchi, Studi su volgarizzamenti italiani due-trecenteschi, Roma, Viella, 2005.

M. I. Ripoll Perelló (ed.), Actes de les Jornades internacionals lul·lianes "Ramon Llull al s. XXI" (Palma, 1, 2 i 3 d'abril de 2004), Palma, Universitat de les Illes Balears-Barcelona, Universitat de Barcelona (Col·lecció Blaquerna, 5), 2005.

J. Santanach i Suñol (ed.), Ramon Llull, Doctrina pueril, ed. crítica de —, Palma, Patronat Ramon Llull (NEORL, 7), 2005.

K. von Stuckrad, Astrología: una historia desde los inicios hasta nuestros días, Barcelona, Herder, 2005 [trad. esp. de: Geschichte der Astrologie. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, Munic, C. H. Beck, 2003].

I. Taavitsainen - P. Pahta - M. Mäkinen, Middle English Medical Texts, Amsterdam, John Benjamins, 2005, 1 CD-ROM.

D. Trotter (ed.), Albucasis, Traitier de Cyrurgie: édition de la traduction en ancien français de la Chirurgie d'Abu'l Qasim Halaf Ibn Abbas al-Zahrawi du manuscrit BNF, français 1318, ed. crítica de —, Tübingen, Niemeyer (Beihefte z. Zeitschrift für romanische Philologie, 325), 2005.

2004

[Arnau de Vilanova], Translatio libri Albuzale de medicinis simplicibus, ed. J. Martínez Gázquez et M. R. McVaugh; Abu-l-Salt Umayya, Kitab al-adwiya al-mufrada, ed. A. Labarta; Llibre d'Albumesar de simples medecines, ed. L. Cifuentes; et prafatione et commentariis instruxerunt A. Labarta, J. Martínez Gázquez, M. R. McVaugh, D. Jacquart et L. Cifuentes, Barcelona, Universitat de Barcelona-Fundació Noguera (Arnaldi de Villanova Opera Medica Omnia, XVII), 2004.

A. Barbieri, Dal viaggio al libro: studi sul Milione, Verona, Fiorini, 2004.

A. Boureau, Satan hérétique: naissance de la démonologie dans l'Occident médiéval (1280-1330), París, Odile Jacob, 2004.

C. Caballero Navas, The Book of Women’s Love and Jewish Medieval Medical Literature on Women: 'Sefer ahavat nashim', Londres, Kegan Paul, 2004.

A. Carré (ed.), Girolamo Manfredi, Quesits o perquens (regiment de sanitat i tractat de fisiognomonia), ed. crítica d'—, Barcelona, Barcino (Els Nostres Clàssics, B 25), 2004.

C. Casagrande - Ch. Crisciani - S. Vecchio (eds.), Consilium: teorie e pratiche del consigliare nella cultura medievale, Florència, SISMEL-Ed. del Galluzzo (Micrologus' Library, 10), 2004.

E. Cianci, Incantesimi e benedizioni nella letteratura tedesca medievale (IX-XIII sec.), Göppingen, Kümmerle, 2004.

Ch. Crisciani - R. Lambertini - R. Martorelli Vico (eds.), Parva Naturalia: Saperi medievali, natura e vita. Atti dell'XI convegno della Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale (Macerata, 7-9 dicembre 2001), Pisa-Roma, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 2004.

L. García Ballester, Artifex factivus sanitatis: saberes y ejercicio profesional de la medicina en la Europa pluricultural de la Baja Edad Media, recull d'articles a cura de Guillermo Olagüe de Ros i Esteban Rodríguez Ocaña, Granada, Universidad de Granada, 2004.

Il sole e la luna / The Sun and the Moon, Florència, SISMEL-Ed. del Galluzzo (Micrologus: Natura, Scienze e Società Medievali, 12), 2004.

D. Le Blévec - Th. Granier (dirs.), L'Université de Médecine de Montpellier et son rayonnement (XIIIe -XVe siècles): actes du colloque international de Montpelllier organisé par le Centre de recherches et d'études médiévales sur la Méditerranée occidentale (Université Paul Valéry-Montpellier III), 17-19 mai 2001, Turnhout, Brepols (De diversis artibus, 71), 2004.

F. Márquez Villanueva, El concepto cultural alfonsí, Barcelona, Bellaterra, 2004.

P. D. Mitchell, Medicine in the Crusades: Warfare, Wounds and the Medieval Surgeon, Cambridge, Cambridge University Press, 2004.

L. Moulinier-Broggi - M. Nicoud (eds.), Éthique et pratiques médicales, dossier monogràfic de la revista Médiévales: Langue, Textes, Histoire, 46 (2004), pp. 5-108.

P. Nigro, La scuola medica salernitana: bibliografia cronologico analitica delle edizioni a stampa del Regimen Sanitatis Salernitanum, Salerno, Ripostes, 2004.

B. Obrist, La cosmologie médiévale. Textes et images. I. Les fondements antiques, Florència, SISMEL-Ed. del Galluzzo (Micrologus' Library, 11), 2004.

L. Pérez Martínez, Els fons manuscrits lul·lians de Mallorca - Fons lul·lians a biblioteques espanyoles, ed. a cura d'A. Soler, Barcelona, Universitat de Barcelona-Palma, Universitat de les Illes Balears (Col·lecció Blaquerna, 4), 2004.

P. T. Ricketts (ed.), Le Breviari d'amor de Matfre Ermengaud, Turnhout, Brepols (Publications de l'Association Internationale d'Etudes Occitanes, 2), vol. IV, 2004.

F. Serrano Larráyoz, Medicina y enfermedad en la corte de Carlos III el Noble de Navarra (1387-1425), Pamplona, Gobierno de Navarra / Departamento de Salud (Temas de Historia de la Medicina, 2), 2004.

M. Spiesser (éd.), Une arithmétique commerciale du XVe siècle: le 'Compendy de la praticque des nombres' de Barthélemy de Romans, Turnhout, Brepols (De diversis artibus, 70), 2004.

I. Taavitsainen - P. Pahta, Medical and Scientific Writing in Late Medieval English, Cambridge, Cambridge University Press, 2004.

S. Tittel (ed.), Die "Anathomie" in der "Grande Chirurgie" des Gui de Chauliac Wort- und sachgeschichtliche Untersuchungen und Edition, Tübingen, Niemeyer (Beihefte z. Zeitschrift für romanische Philologie, 328), 2004.

L. Vanková, Medizinische Fachprosa aus Mähren: Sprache, Struktur, Edition, Wiesbaden, L. Reichert, 2004.

J. Vernet i Ginés - R. Parés i Farràs (dirs.), La ciència en la història dels Països Catalans, vol. 1 (Dels àrabs al Renaixement), València, Institut d'Estudis Catalans-Universitat de València, 2004.

R. Voaden - R. Tixier - T. Sánchez Roura - J. R. Rytting (eds.), The Theory and Practice of Translations in the Middle Ages, Turnhout, Brepols, 2004.

Tesis doctorals ———————————


2016

E. Valls i Pujol, Els fragments hebreus amb aljamies catalanes de l'Arxiu Històric de Girona: estudi textual, edició paleogràfica i anàlisi lingüística, Universitat de Girona, 2015 [dir.: Joan Ferrer i Costa]. Nou!

 

2014

R. Sebastian Torres, Ferrer Saiol, traductor de Pal·ladi, Universitat de Barcelona: Departament de Filologia Llatina, 2014 [dir.: Alejandro Coroleu Lletget].

 

2013

J. Carrasco Fernández, Zoofarmacia, geofarmacia y criptopaleontología en el incunable Hortus sanitatis y su comparación con las obras de historia natural, Universidad de Zaragoza: Departamento de Ciencias de la Tierra, 2013 [dir.: Eladio Liñán Fernández].

D. Guixeras, David, Edició crítica i estudi del Regiment de la cosa pública de Francesc Eiximenis, Universitat de Girona, 2013 [dir.: Xavier Renedo].

M. E. Ingianni, Liber Serapionis aggregatus in medicinis simplicibus nel volgarizzamento toscano del codice Gaddiano 17 della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, Università degli Studi di Torino, 2013 [dir.: Alessandro Vitale-Brovarone].

A. Klaus, Los simples de origen animal en la versión hebrea de Kitab al-adwiyah al-mufradah de Ibn Wafid: estudio, edición, traducción y comentarios, Universitat de Barcelona: Departament de Filologia Semítica, 2013 [dir.: J. Ramon Magdalena Nom de Déu i Ron Barkai].

A. Marchisio, La tradizione manoscritta della Relatio di Odorico da Pordenone, Università degli Studi di Udine: Dipartimento di Studi Umanistici, 2013 [dir.: Andrea Tabarroni].

M. J. Parra Pérez, Edición y estudio de las traducciones al árabe del Almanach perpetuum de Abraham Zacuto, Universitat de Barcelona: Departament de Filologia Semítica, 2013 [dir.: Josep Casulleras i Julio Samsó].

J. Pensado Figueiras, El códice Zabálburu de medicina medieval: edición crítica y estudio de fuentes, Universidade da Coruña: Departamento de Filoloxía Española e Latina, 2013 [dir.: Arsenio Ferraces Rodríguez].

R. Saidi, Nata'iy al-afkar fi sarh Rawdat al-azhar de Abu 'Abd Allah Muhammad al-Habbak, comentario de la uryuza Rawdat al-azhar fi 'ilm waqt al-layl wa-l-anhar de Abu Zayd al-Yadiri: edición y estudio, Universitat de Barcelona: Departament de Filologia Semítica, 2013 [dir.: Miquel Forcada].

C. Tolsa Domènech, Claudius Ptolemy and Self-Promotion: A Study on Ptolemy's Intellectual Milieu in Roman Alexandria, Universitat de Barcelona: Departament de Filologia Grega, 2013 [dir.: Francesca Mestre Roca].

 

2012

A. Corcoll Llobet, Eriçó de mar: estudi antropològic, geolingüístic i etimològic, Universitat de Barcelona: Departament de Filologia Catalana, 2012 [dir. Joan Veny].

S. Marino, Gli ospedali di Napoli e Barcellona: istituzioni e fonti a confronto (secoli XIV-XVIII) = Los hospitales de Nápoles y Barcelona: instituciones y fuentes en comparación (siglos XIV-XVIII), Università degli studi di Siena, 2012 [dir: Stefano Moscadelli i Teresa Maria Vinyoles i Vidal].

L. Trias Ferri, La terminologia tèxtil a la documentació llatina de la Catalunya altomedieval, Universitat de Barcelona: Departament de Filologia Llatina, 2012 [dir. Pere Quetglas]. Resum.

 

2011

H. A. de Carvalho, «Vir sapiens dominabitur astris»: Astrological Knowledge and Practices in the Portuguese Medieval Court (King João I to King Afonso V), Universidade Nova de Lisboa, 2011 [dir. Maria de Lurdes Rosa - Kocku von Stuckrad].

X. Illanes Zubieta, Niñas y niños olvidados según los documentos del Hospital de la Santa Creu de Barcelona en el siglo XV, Universitat de Barcelona, 2011 [dir. Teresa Vinyoles Vidal].

M. F. Litzler, A Corpus of Middle English Medical Prologues in the Sloane Collection of the British Library: An Introduction to the Genre in Prose, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2011 [dir. Francisco Alonso Almeida].

Z. Mistry, «Alienated from the Womb»: Abortion in the Early Medieval West, c.500-900, Londres, University College, 2011 [dir. Antonio Sennis].

 

2010

M. Oliveras Busquets, La Uuryuza fi l-Ah?kam de Ali b. Abii al-Ryal junto al comentario de Ibn Qunfud al-Qust?ant?ini, Universitat de Barcelona, 2010 [dir. J. Samsó].

 

2009

A. B. Chimeno del Campo, El Preste Juan en los libros de viajes de la literatura española medieval, Universidade de Vigo, 2009 [dir. A. Chas Aguión].

F. J. Cremades Rodríguez, Traducció al castellà del Regiment de preservació a epidèmia o pestilència e mortaldats de Jacme d'Agramont, Universitat d'Alacant, 2009 [dir. V. Martines i Peres].

J. Maíz Chacón, Actividades económicas y políticas de los judíos de Baleares en la Baja Edad Media (1229-1391), Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 2009 [dir. P Cateura Bennàsser - E. Cantera Montenegro].

F. Navarro Sánchez, Petri Hispani Questiones super libro De Animalibus Artistotelis: estudio, edición y traducción del ms. 1877 de la B.N. de Madrid, Universitat Autònoma de Barcelona, 2009 [ dir. C. Ferrero Hernández].

 

2008

L. Combes, La Notomia de Anric de Mondavilla, traduction occitane de l'Anatomia d'Henri de Mondeville: édition critique et étude du vocabulaire scientifique, École nationale des chartes, París, 2008.

M. Díaz Fajardo, Tasyir y proyección de rayos en textos astrológicos magrebíes, Universitat de Barcelona, 2008 [dir. E. Calvo].

C. Dufossé, La tradition gréco-latine de l'optique médiévale, de Calcidius jusqu'au XIIe siècle, École nationale des chartes, París, 2008.

 

2007

R. A. Banegas López, L'aprovisionament de carn a la ciutat de Barcelona (segles XIV i XV), Universitat de Barcelona, 2007 [dir. A. Riera Melis].

K. Bernard, Compter, dire et figurer: édition et commentaire de textes divinatoires et magiques en occitan médiéval (XIIIe-XVe s.), Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, 2007 [dir. M.-F. Notz].

T. Bouard, Le Trésor de Brunetto Latini: éduquer les laïcs, École nationale des chartes, París, 2007.

F. Fatou Reguera, Al-Andalus: centro de la transferencia de los conocimientos químicos y alquímicos entre Oriente y Occidente, Universidad de Sevilla, 2007 [dir. G. Galán].

 

2006

J. Cáceres Nevot, La participació del Consell municipal en l'aprovisionament cerealer de la ciutat de Barcelona (1301-1430), Universitat de Barcelona, 2006 [dir. A. Riera Melis].

S. M. Owens, Leechcraft/stagecraft: Performing bodies in late medieval English medicine and drama, University of Denver, 2006 [dir. A. H. Olsen].

F. J. Marzal Palacios, La esclavitud en Valencia durante la Baja Edad Media (1375-1425), Universitat de València, 2006 [dir. P. Iradiel - M. Ruzafa].

M. Raffa, La Lettera del Prete Gianni nella tradizione medio-inglese, Università degli studi di Siena, 2006 [dir. N. Onesti] [resum].

 

2005

K. Anders, Die Kolik des Pferdes: Ein Beitrag zur Geschichte der Haustierkrankheiten, Freie Universität Berlin, 2005.

M. Caparrini, La letteratura culinaria in bassotedesco medio: un'indagine linguistica e storico-culturale sulla base del ricettario di Wolfenbüttel (cod. Guelf. Helmst. 1213), Universita` degli studi di Siena, 2005 [dir. C. T. Händl] [resum].

S. Centili, La tradition manuscrite de l'Image du monde: fortune et diffusion d'une encyclopédie du XIIIe siècle, École nationale des chartes, París, 2005.

S. Hogan Cottin-Bizonne, Une nouvelle édition du Bestiaire de Philippe de Thaon, École nationale des chartes, París, 2005.

R. J. Pujades Bataller, Escriure l'espai baixmedieval: la producció cartografica al Mediterrani occidental dels segles XIII, XIV, XV, Universitat de València, 2005 [dir. F. M. Gimeno Blay i V. Mª. Rosselló Verger].

C. da Soller, The beautiful woman in medieval Iberia: rethoric, cosmetics, and evolution, University of Missouri-Columbia, 2005 [dir. J. Zemke].

C. Vela i Aulesa, Especiers i candelers a Barcelona a la Baixa Edat Mitjana: testaments, família i sociabilitat, Universitat de Barcelona, 2005 [dir. M. T. Ferrer i Mallol].

 

2004

A. Alberola Carbonell, La presencia de la ciencia en las bibliotecas de la Corona de Aragón en el siglo XVI, Universitat de València, 2004 [dir. J. A. Micó Navarro - V. L. Salavert Fabiani].

É. Barret, Les “vergers” de la papauté d'Avignon: Avignon, Pont-de-Sorgues et Villeneuve (1316-1378), École nationale des chartes, París, 2004.

C. Cerdà Micó, Diccionari mèdic valencià: Lo Quart del Cànon d'Avicenna: edició del text i estudi de les febres i l'orina, Universitat de València, 2004 [dir. J. L. Barona].

V. Di Clemente, Il lessico dello Innsbrucker Arzneibuch e del Prüller Kräuterbuch, Università degli studi di Siena, 2004 [dir. T. Gervasi] [resum].

J. Docampo Rey, La formación matemática del mercader catalán (1380-1521): análisis de fuentes manuscritas, Universidade de Santiago de Compostela, 2004 [dir. A. Malet Tomàs i J. A. Cajaraville Pegito].

M.-H. Labarthe, Premières arithmétiques imprimées des Espagnes: une hiérarchie des problèmes au service des procédés de résolution (Suma de la art de Arismetica, Francesc Santcliment, 1482; Arte de la arismetica y juntamente de geometria, Juan Ortega, 1512; Pratica mercantivol, Joan Ventallol, 1521), Université Paul-Sabatier Toulouse III, 2004 [dir. M. Guillemot].

D. Leidig, Frauenheilkunde in volkssprachigen Arznei- und Kräuterbüchern des 12. bis 15. Jahrhunderts: Eine empirische Untersuchung, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, 2004 [dir. T. Ehlert i G. Keil].

M. Torras i Cortina, L'escriptura i el llibre a la Catalunya Central als segles XIII i XIV, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 2004 [dir. J. Alturo i Perucho].

W. H. York, Experience and theory in medical practice during the later Middle Ages: Valesco de Tarenta (fl. 1382--1426) at the court of Foix (France), Johns Hopkins University, Baltimore, 2004 [dir. J. J. Bylebyl].

 

Per a més informació:

 

HCT-L - Fòrum sobre Història de la Ciència, la Tècnica i la Medicina (CEHIC)

MEDMED-L - A forum for communication among scholars studying medicine in the medieval period

CADUCEUS-L - A moderated e-mail discussion list dedicated to the history of medicine and its allied sciences

Institute for Medieval Studies

Medievalismo.org

ARBAN: Agenda CBV d'història de la ciència, tècnica i medicina

CONECTA: Boletín de noticias de historia de la ciencia, la medicina y la tecnología


Fragment d'enteixinat, Barcelona, s. XIV - MNAC