PUBLICATIONS

S C I È N C I A . C A T   
CAT - ESP - ENG

SCIÈNCIA.CAT welcomes research works on old Catalan scientific and technical texts and its cultural context, particularly editions of those texts and preprints of articles on these topics.

Send us your works if you want to publish them here

 

Capuano, Thomas M., Early Catalan Agricultural Writing and the «Libre o regla o ensanyament de plantar o senbrar vinyes e arbres... ». New!

Date of publication in Sciència.cat: November 2009. 2nd edition: April 2014.

Cifuentes i Comamala, Lluís, Hacia un nuevo Vocabulario del catalán técnico medieval.

Preprint of an article to be published in G. Rio-Torto (ed.), Lengua de la ciencia y diccionarios: actas de las III Jornadas de la red temática «Lengua y ciencia» (Coimbra, 28-30 octubre 2009), Coimbra, Universidade de Coimbra, forthcoming. Date of publication in Sciència.cat: April 2012.

Cifuentes i Comamala, Lluís, Sciència.cat: un corpus digital de la ciència i de la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Preprint of an article to be published in L. Cifuentes – R. Salicrú – M. Viladrich (eds.), La presència catalana a la Mediterrània medieval: noves fonts, recerques i perspectives, Barcelona, IEMed, forthcoming. Date of publication in Sciència.cat: April 2012.

Cifuentes i Comamala, Lluís, The digital corpus of Sciència.cat: a work in progress.

Preprint of an article to be published in G. Avenoza – L. Soriano (eds.), Humanities on the Web: The Medieval World = Humanitats a la xarxa: món medieval, forthcoming. Date of publication in Sciència.cat: April 2012.

Cifuentes i Comamala, Lluís, El manuscrit del receptari de misser Joan.

Preprint of an article to be published in J. Mutgé i Vives – R. Salicrú i Lluch – C. Vela i Aulesa (eds.),  La Corona catalanoaragonesa, l'Islam i el món mediterrani: estudis d'història medieval en homenatge a la Dra. Maria Teresa Ferrer i Mallol, Barcelona, CSIC: Institució Milà i Fontanals, 2013, pp. 155-167. Date of publication in Sciència.cat: December 2012.

Contreras Mas, Antonio - Miralles, Joan, «Com tayllaràs devant un senyor»: primera obra mallorquina sobre gastronomia.

Preprint of the article published in: J. Batlló Ortiz - J. Ferran Boleda - M. Piqueras Carrasco (eds.), Actes de la VIII Trobada d'Història de la Ciència i de la Tècnica (Mallorca, 18, 19, 20 i 21 de novembre de 2004), Barcelona, SCHCT, 2006, pp. 115-123. Date of publication in Sciència.cat: November 2009.

Green, Monica H., Bibliography on Medieval Women, Gender, and Medicine (1980-2009).

Date of publication in Sciència.cat: March 2010.

Martí Escayol, Maria Antònia, Les fonts del Llibre dels secrets d'agricultura de Miquel Agustí: el MS754 de la Biblioteca de Catalunya i el MS291 de la Bibliothèque nationale de France.

Preprint of the article published in Afers: Fulls de Recerca i Pensament , 23 (2008), 289-311. Date of publication in Sciència.cat: January 2010.

Pensado Figueiras, Jesús, Pasajes del Macer Floridus castellano en el ms. II-3063 de la Real Biblioteca.

Version with an unpublished appendix of an article published in the Revista de Filología Española, 92/2 (2012), 341-362. Date of publication in Sciència.cat: March 2013.