T E M E S

  
 

Aquesta secció recull presentacions breus de diversos temes relacionats amb l'àmbit d'estudi de SCIÈNCIA.CAT, elaborades pels membres de l'equip o per altres col·laboradors, amb la intenció d'oferir-ne la informació fonamental convenientment posada al dia i de servir d'aparador d'algunes de les recerques en curs.

 

La medicina en català del manuscrit a la impremta -- Lluís Cifuentes

Manuel Díez i el seu manual de menescalia -- Lluís Cifuentes

Girolamo Manfredi i el seu Liber de homine (Quesits o perquens) -- Antònia Carré

Jaume Roig i el seu Espill -- Antònia Carré

L'art de la menescalia i els seus practicants a la Baixa Edat Mitjana -- Carmel Ferragud

Les traduccions catalanes medievals dels Aforismes d'Hipòcrates -- Antònia Carré

 

Col·laboracions en altres mitjans:

Incendi a la València medieval (Radio Valencia: Hoy por hoy Locos por Valencia, 28-I-2016) -- Carmel Ferragud

Médicos de la Edad Media (Radio Euskadi: La mecánica del caracol, 12-VII-2011) -- Carmel Ferragud

L'alquímia, La Talaia: El Butlletí de Ciències, 37 (abril 2011) -- Lluís Cifuentes

Els banys a l'Edat Mitjana (CatRàdio: En guàrdia, 247 1-III-2009) -- Lluís Cifuentes

Arnau de Vilanova (CatRàdio: En guàrdia, 220 14-IX-2008) -- Lluís Cifuentes

La medicina europea medieval (CatRàdio: En guàrdia, 107 21-VII-2004) -- Jon Arrizabalaga i Lluís Cifuentes