LA CIÈNCIA EN LA LITERATURA S C I È N C I A . C A T    
  EDICIONS ELECTRÒNIQUES   CAT - ESP - ENG PRINCIPAL - INICIO - HOME  


Obres literàries que palesen la difusió social dels coneixements científics i tècnics.

 

Poesia

Cerverí de Girona, Recepta de xarob

  Edició de M. Cabré (en prep.).

Ramon Llull, Medicina de pecat

  Edició de G. Rosselló, extreta de: Obras rimadas de Ramon Llull…, Palma, Impr. de P. J. Gelabert, 1859, pp. 431-602, ara a BVJLV 14374.

  Edició de S. Galmés, extreta de: Ramon Llull, Rims, vol. 1, Palma, Diputació Provincial de Balears, 1936, ara a RIALC, § 89.5.

Ramon Llull, Aplicació de l'Art general

  Edició de G. Rosselló, extreta de: Obras rimadas de Ramon Llull…, Palma, Impr. de P. J. Gelabert, 1859, pp. 386-423, ara a BVJLV 14374.

  Edició de S. Galmés, extreta de: Ramon Llull, Rims, vol. 2, Palma, Diputació Provincial de Balears, 1938, ara a RIALC, § 89.7.

Bernat Metge, Medicina apropiada a tot mal

  Edició de M. de Riquer, extreta de: Obras de Bernat Metge, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1959, ara a RIALC, § 108.1.

Pere March, El mal d'amor (o Consell d'amor)

  Edició de L. Cabré, extreta de: Pere March, Obra completa, Barcelona, Barcino (Els Nostres Clàssics, A 132), 1993, ara a RIALC, § 96.1.

Joan Basset, Lletovari

  Edició de G. Navarro, extreta de: Joan Basset, Letovari, RIALC, § 14.10, 2000.

Lluís Icart, Consolació (o Avís d'amor)

  Edició de J. Molas, revisada per G. Navarro, extreta de: “Un poema inèdit de Lluís Icart”, Estudis Universitaris Catalans, 26 (1984), 131-147, RIALC, § 83.6.

Ausiàs March, poemes diversos

  Reproducció digital de l'edició de Barcelona de 1543, ara a BVJLV 9562 (ex. de la Biblioteca de Catalunya) i a BVD (ex. de la Biblioteca Valenciana).

  Reproducció digital de l'edició de Barcelona de 1545 (ex. de la Biblioteca Valenciana), ara a BVD.

  Reproducció digital de l'edició de Barcelona de 1560 (ex. de la Biblioteca Valenciana), ara a BVD.

  Edició de P. Bohigas, revisada per A.-J. Soberanas i N. Espinàs, extreta de: Ausiàs March, Poesies, Barcelona, Barcino (Els Nostres Clàssics, B 19), 2000, ara a RIALC, § 94.

  Reproducció digital de l'edició de València de 1539 de la traducció castellana de B. de Romaní (ex. de la Biblioteca Nacional, Madrid), extreta de: V.-J. Escartí, La primera edició valenciana de l'obra d'Ausiàs March (1539), València, Bancaixa-Universitat de València, 1997, ara a BVJLV 5120 i (ex. de la Biblioteca Valenciana) a BVD .

  Reproducció digital de l'edició de Valladolid de 1555 de la traducció castellana de J. de Resa (ex. de la Biblioteca Valenciana), ara a BVD.

  Reproducció digital de l'edició de Madrid de 1560 (1579) de la traducció castellana de J. de Montemayor (ex. de la Biblioteca Valenciana), ara a BVD.

  Transcripció de l'edició de Madrid de 1560 (1579) de la traducció castellana de J. de Montemayor (Las obras del... poeta Avsias March...), extreta de: J. de Montemayor, Poesía completa…, edición de J.-B. Avalle-Arce, Madrid, Fundación José Antonio de Castro, 1996, pp. 1065-1257, ara a BVMC 551.

Ferran d'Ayerbe, Contra fortuna adversa

  Edició de M. Cabré, extreta de: Ferran d'Ayerbe, Contra fortuna adversa, RIALC, § 11.1, 2000.Jaume Roig, Espill, còpia de finals del s. XV
(Vaticà, BAV, ms. Vat. Lat. 4806, f. 1r)

 

 

Joan Berenguer de Masdovelles, Increat Déu, sol creador

  Edició de R. Aramon i Serra, extreta de: Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1938, p. 259, ara a RIALC, § 103.76.

Pere Antoni, Trepodion baracasin xaxundi

  Edició de F. Gómez, extreta de: Pere Antoni, Trepodion baracasin xaxundi, RIALC, § 6.4, 2000.

Joan de Masdovelles, Qui padanam farup damiracundi

  Edició de F. Gómez, extreta de: Joan de Masdovelles, Qui padanam farup damiracundi, RIALC, § 102.4, 2000.

Jaume Roig, Espill

  Reproducció digital del ms. Vat. Lat. 4806 de la Biblioteca Apostolica Vaticana, ara a BVJLV 5427.

  Edició d'A. Carré, extreta de: Jaume Roig, Spill, RIALC, § 152.1, 2000.

 

Narrativa

Ramon Llull, Llibre de meravelles (o Fèlix)

Reproducció digital del ms. 283 de la Biblioteca Menéndez Pelayo (Santander).

  Edició de G. Rosselló, extreta de: Libre apellat Felix de les marauelles del mon, lo qual llibre feu mestre Ramon Llull..., 2 vols., Barcelona, Llibreria d'Alvar Verdaguer (Biblioteca Catalana dirigida per En M. Aguilo Fuster), 1904, ara a BVJLV 14373.

  Edició de S. Galmés, extreta de: Ramon Llull, Libre de meravelles, Barcelona, Barcino (Els Nostres Clàssics, 34, 38, 42, 46-47), 1931-1934, ara (fragment) a: J. Rodríguez Guerrero, "Ramon Llull, Libre de Meravelles (Llibre IV)", Azogue: Revista Electrónica Dedicada al Estudio Histórico Crítico de la Alquimia, 2 (juliol 1999).

Ovidi, Transformacions, tr. per Francesc Alegre [Metamorphoseis]

Reproducció digital de l'edició de Barcelona de 1494, a partir de l'ex. de la Biblioteca de Catalunya, a Memòria Didital de Catalunya. I a partir de l'ex. de la Biblioteca Nacional de España, a la Biblioteca Digital Hispánica.