FILOSOFIA NATURAL S C I È N C I A . C A T    
  EDICIONS ELECTRÒNIQUES   CAT - ESP - ENG PRINCIPAL - INICIO - HOME  


Obres que ofereixen una summa de la filosofia natural (i moral).

 

Boeci, Llibre de consolació de Filosofia, tr. Antoni Ginebreda [De consolatione Philosophiae]

Reproducció digital (incompleta) del ms. 160 de la Bancroft Library (Berkeley) (descripció).

Reproducció digital (dos folis) de l'edició de Lleida de 1489 (ex. de la Biblioteca Nacional, Madrid).

Edició de B. Muntaner i À. Aguiló, extreta de: Boeci, Libre de consolacio de philosophia ... transladat en romanç catalanesch. Estampat novament amb la Moral consideració contra les persuassions, vicis e forces de amor de don Francesch Carroç Pardo de la Casta, Barcelona, Llibreria d'Alvar Verdaguer, 1873, ara a BVJLV 4781.

Reproducció digital de l'edició de Sevilla de 1497 de la traducció castellana (De la consolación de la Filosofía) (ex. de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla), ara a BVMC 9932.

Ps.-Aristòtil, La mort d'Aristòtil (o Paraules d'Aristòtil en l'hora de la seva mort) [Liber de pomo (o De morte Aristotelis)]

Reproducció digital del ms. 1474 de la Biblioteca Nacional de España (Tractat de les viandes als ff. 105r-112v), a la Biblioteca Digital Hispánica.

Alfonso de la Torre, Visió delectable, tr. anònima [Visión deleitable de la filosofía y artes liberales, metafísica y filosofía moral]

Reproducció digital de l'edició de Barcelona de 1484, a partir de l'ex. de la Biblioteca de Catalunya, a Memòria Digital de Catalunya, a la BIblioteca Virtual Joan Lluís VIves i a Google Llibres. I a partir de l'ex. de la Biblioteca Nacional de España a la Biblioteca Digital Hispánica.

Ovidi, Transformacions, tr. per Francesc Alegre [Metamorphoseis]

Reproducció digital de l'edició de Barcelona de 1494, a partir de l'ex. de la Biblioteca de Catalunya, a Memòria Didital de Catalunya. I a partir de l'ex. de la Biblioteca Nacional de España, a la Biblioteca Digital Hispánica.


Boeci, Consolació de Filosofia, còpia de vers 1470-1480
(Berkeley, UCB, ms. 160, f. 1r)