CIRURGIA, ANATOMIA I OFTALMOLOGIA S C I È N C I A . C A T  
  EDICIONS ELECTRÒNIQUES   CAT - ESP - ENG PRINCIPAL - INICIO - HOME  


Obres dedicades a la terapèutica quirúrgica i a l'anatomia.

 

CATÀLEG D'OBRES

Tractats de cirurgia

Teodoric Borgognoni, Cirurgia, tr. Guillem Corretger [Chirurgia]

Edició de L. Cifuentes (en prep.).

Teodoric Borgognoni, Cirurgia, tr. anònima corr. Bernat
de Barriac
[Chirurgia]

Reproducció digital del ms. 342 de la K.-F. Universitätsbibl. de Graz.

Edició de L. Cifuentes (fragmenta codicum), extreta de: “Fragments d'un ms. en català de la ‘Chirurgia' de Teodoric reaprofitats en relligadures del Cinc-cents”, Arxiu de Textos Catalans Antics, 19 (2000), 561-585.

Lanfranc de Milà, Cirurgia, tr. anònima [Chirurgia magna]

Edició de P. Vallribera i Puig (fragmenta codicum), extreta de: "Un manuscrit quirúrgic medieval català", Gimbernat, 30 (1998), 385-398.

Guiu de Chaulhac, Inventari o col·lectori en la part cirurgical de medecina, tr. anònima revisada per Bernat
de Casaldòvol
i Jeroni Masnovell [Inventarium seu collectorium in parte chirurgicali medicine / Chirurgia magna]

Reproducció digital de l'edició de Barcelona de 1492 (ex. de la Biblioteca de Catalunya), ara a BVMC 7930.

Anònim, Sobre les ventoses, tr. anònima [De ventosis]

Edició de P. Vallribera i Puig, extreta de: “Un manuscrit medieval català sobre ventoses”, Gimbernat, 18 (1992), 207-216.

Antoni Amiguet, Lectura feta per lo reverent mestre Antoni Amiguet, mestre en medicina, sobre lo tractat segon del reverent mestre Guido, lo qual tracta de apostemas en general

Reproducció digital de l'edició de Barcelona de 1501 (ex. de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid), ara a la BDD.


Teodoric Borgognoni, Cirurgia, còpia del s. XIV
(Graz, K.-F. Universitätsbibl., ms. 342, f. 1r)