FARMACOLOGIA S C I È N C I A . C A T   
  EDICIONS ELECTRÒNIQUES   CAT - ESP - ENG PRINCIPAL - INICIO - HOME  


Obres dedicades a la terapèutica medicamentosa.

 

Repertoris de simples

Abu-l-Salt de Dénia, Llibre de simples medecines, tr. anònima [De medicinis simplicibus, tr. Arnau de Vilanova]

Transcripció no crítica de L. Cifuentes, extreta de: Arnau de Vilanova, Translatio libri Albuzale (Abu-l-Salt) de medicinis simplicibus, ed. J. Martínez Gázquez, M. R. McVaugh, A. Labarta, D. Jacquart i L. Cifuentes, dins Arnaldi de Villanova Opera Medica Omnia, vol. XVII, Barcelona, Universitat de Barcelona-Fundació Noguera, 2004, pp. 449-541.

Edició de L. Cifuentes (en prep.).

 

Receptaris i altres escrits pràctics

Pere Hispà, Tresor de pobres, tr. anònima [Thesaurus pauperum]

Edició (parcial) de J. Collell i Bancells (?), extreta de: Tresor de pobres compilat per Pere Hispano (Papa Joan XXI), versió catalana del segle XIV, Barcelona, Impr. Fidel Giró (Biblioteca de la Revista Catalana), 1892.

Joan de Parma, Petita pràctica, tr. anònima [Practicella]

Edició de L. Ferre, extreta de: ‘Práctica' de Johannes de Parma: un tratado farmacológico en sus versiones hebreas y catalana, Granada, Universidad de Granada, 2002, pp. 65-76.

Anònim, Receptari de Florència

Edició de L. Ramello, extreta de: "Una raccolta di ricette in antica lingua catalana (codice palatino 1052 della Biblioteca Nazionale di Firenze)", Quaderni di Filologia Romanza, 11 (1994), 99-136.

Mestre Miquel, Receptari

Edició de X. Sorní i Esteva i J. M. Suñé i Arbussà, extreta de: "Les Receptes de Mestre Miquel", Revista de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, 8 (1990), 3-12.

Joan Martina, Receptari

Edició de J. Perarnau i Espelt, extreta de:
"El receptari del sabadellenc Joan Martina (1439)", Arxiu de Textos Catans Antics, 11 (1992), 289-328.

Bartomeu de Verí, Receptari

Edició de J. Tomàs Monserrat i B. Coll Tomàs, extreta de: "El recetario medieval de Bartomeu de Verí, regente de Nápoles", dins II Congreso Nacional de Reales Academias de Medicina y Cirugía: comunicaciones (Palma de Mallorca, 1981), Palma, Real Academia de Medicina y Cirugía de Palma de Mallorca, 1982, pp. 83-92.

Misser Joan, Receptari

Reproducció digital del ms. Benj. 1.4 de la UCLA Louise M. Darling Biomedical Library, Los Angeles (vegeu Publicacions de Sciència.cat).

Edició d'E. Moliné i Brasés, extreta de: "Receptari de Micer Johan", Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 7 (1913-1914), 321-36 i 407-40.

Miquel de Vilanova, Receptari

Reproducció digital del ms. annex a l'incunable 1 de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu.

Anònim, Receptes esparses

Edició de F. Gómez i Gabernet, "Regirant papers vells: mals i remeis", Nuevo Ambiente, 140 (1918), 7.

Edició de L. Pagarolas i Sabaté, extreta de: "Recull d'anotacions esparses dels protocols medievals barcelonins", dins J. M. Sans i Travé (coord.), Estudis sobre història de la institució notarial a Catalunya en honor de Raimon Noguera, Barcelona, Fundació Noguera, 1988, pp. 61-90 [pp. 82-87].

Edició (amb un facsímil) de Ll. Orriols i Monset, "Receptari de prescripcions terapèutiques", dins Idem, Manuscrits del bé i del mal: arxius vigatans (segles XIV-XVII), Barcelona, Rafael Dalmau, 1993, pp. 63-65.Receptari, còpia del s. XV
(València, BU, ms. 652, f. 7r)

 

 

 

 

 

 

Pervivències modernes

Sr. Vehí de la Pera, Receptari

Transcripció extreta de: Lo remediador, ó sia, copia de alguns remeis que usaba lo célebre señor Vehí de la Péra que la facilitá al Sr. Genover de Vilanant. Se han anyadit molts altres remeis, y corretgit en esta impressió, Barcelona, V. Torras, 1845 (font: Arte farmacéutico)

Transcripció extreta de: J. Cortés, Fisonomía y varios secretos de naturaleza... Seguido de «Receptas que usaba lo célebre pagés Senyor Vehí, de la Péra, que deixá copiarlas al Senyor apotecari de Cursá, cerca de Bisbal», Barcelona, J. Estivill, 1885 (font: Miquel Masgrau Bartis)