MEDICINA TEÒRICA S C I È N C I A . C A T   
  EDICIONS ELECTRÒNIQUES   CAT - ESP - ENG PRINCIPAL - INICIO - HOME  


Exposicions generals de la medicina theorica.

 

Generalitats

Joannici, Llibre d'introduccions a l'Art de la medicina
de Galè
, tr. anònima [Isagoge ad Tegni Galieni]

Edició parcial de L. Badia, extreta de: Textos catalans tardomedievals i ‘ciència de natures', Barcelona, Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, 1996 [pp. 50-56].

Edició de L. Cifuentes (en prep.).

Hipòcrates, Aforismes, tr. anònima [Aphorismi]

  Edició d'A. Carré, extreta de: Hipòcrates, Aforismes: traducció catalana medieval, Barcelona, Curial Edicions Catalanes - Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2000 [pp. 29-65].

 

Hipòcrates, Aforismes, còpia de vers 1425-1450
(Bordeus, BMun, ms. 568, f. 1r)