BIBLIOGRAFIA

  
 

Aquesta secció presenta una llista alfabètica de bibliografia especialitzada disponible a la xarxa en accés lliure, tant referida a l'àrea cultural catalana com al seu context internacional. La llista s'extreu automàticament de la base de dades de SCIÈNCIA.CAT, actualment en construcció, i es va ampliant progressivament. Si desitgeu que els vostres treballs hi constin, envieu-nos-en els enllaços o els arxius digitals.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapamundi català,
mitjan s. XV

(Mòdena, Biblioteca
Estense Universitaria)